Ii 2020 kuntastrategia

Kunnanvaltuusto käynnisti Iin kuntastrategian laatimisen MA 10.3.2014 Valtarin koululla järjestetyssä Iin tulevaisuuden rakentamistyön aloitusistunnossa.

Ii 2020 kuntastrategiaa on valmisteltu kunnanvaltuuston kokousten yhteydessä pidettävissä avoimissa työpajakokouksissa kerran kuussa. Kunnanvaltuutettujen lisäksi työpajoihin on osallistunut kunnan johtoryhmän jäsenet, yrittäjäjärjestöjen edustajat, henkilöstöjärjestöjen edustajat, Oulunkaaren kuntayhtymä, Iin seurakunta, nuorisovaltuusto, Iin kylien edustajia sekä eläkeläisjärjestöjen edustajat. Ulkopuolisina asiantuntijoina ja työpajakokousten vetäjinä on toiminut konsultit Teijo Räsänen ja Matti Koskinen Innotiimi Oy:stä.

Kuntalaisille avattiin toukokuussa nettiin kuntalaiskysely, jonka tarkoituksena oli koota iiläisiltä toimenpide-ehdotuksia viihtyisän asuin- ja elinympäristön parantamiseksi, talouden ja työllisyyden hoitamiseksi sekä peruspalveluiden turvaamiseksi. Kuntalaiskyselyyn pystyi myös vastaamaan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sekä Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa.

Kunnanhallitus (pöytäkirja 26.08.2014, pykälä 185) on hyväksynyt Iin kunnan strategian vuoteen 2020 ja siihen liittyvän Ii -sopimusasiakirjan. Mukana olleilta sidosryhmiltä pyydetään strategiatyössä esillä olevista asiakirjoista lausunnot, jotka liitetään strategia-asiakirjaan. Kunnanhallitus esittää ne edelleen lausuntokierroksen jälkeen kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi.

Arkisto: