Ii 2025 kuntastrategia

Kuntastrategian 2018-2025 valmistelu on käynnissä ja valmistuu vuoden 2018 keväällä.

Syksyllä 2017 järjestettävissä työpajakokouksissa ovat mukana valtuutettujen lisäksi edustajat Iin ja Kuivaniemen eläkeläisjärjestöistä, Iin ja Kuivaniemen yrittäjäjärjestöistä, kyläyhdistyksistä, Iin seurakunnasta, Iin nuorisovaltuustosta ja kunnan työntekijäjärjestöistä.

Kuntastrategiassa huomioidaan 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 4) omistaja-politiikka, 5) henkilöstöpolitiikka, 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kunnanhallitus (pöytäkirja 26.08.2014, pykälä 185) hyväksyi Iin kunnan strategian vuoteen 2020 ja siihen liittyvän Ii -sopimusasiakirjan.

Ii 2020 kuntastrategiaa on valmisteltu kunnanvaltuuston kokousten yhteydessä pidettävissä avoimissa työpajakokouksissa kerran kuussa. Kunnanvaltuutettujen lisäksi työpajoihin on osallistunut kunnan johtoryhmän jäsenet, yrittäjäjärjestöjen edustajat, henkilöstöjärjestöjen edustajat, Oulunkaaren kuntayhtymä, Iin seurakunta, nuorisovaltuusto, Iin kylien edustajia sekä eläkeläisjärjestöjen edustajat. Ulkopuolisina asiantuntijoina ja työpajakokousten vetäjinä on toiminut konsultit Teijo Räsänen ja Matti Koskinen Innotiimi Oy:stä.

Kuntalaisille avattiin toukokuussa kuntalaiskysely, jonka tarkoituksena oli koota iiläisiltä toimenpide-ehdotuksia viihtyisän asuin- ja elinympäristön parantamiseksi, talouden ja työllisyyden hoitamiseksi sekä peruspalveluiden turvaamiseksi. Kuntalaiskyselyyn pystyi myös vastaamaan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sekä Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa.