Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut vastaa kiinteistöjen ylläpito-, korjaus- ja huoltotoimenpiteistä. Kiinteistöpalveluiden vastuulla on myös kunnan suoraan omistamien asuntojen kunnossapito. Kunnossapidon tehtäviä hoitaa Iissä ja Kuivaniemellä yksi henkilö molemmissa.

Kiinteistöpalveluissa on käytössä kiinteistöpalveluohjelma, jonka kautta saadaan tiedot huolto-ohjelmasta ja kiinteistövastaavien toivomista tehtävistä. Kunnassa on myös käytössä kiinteistöautomatiikan valvontaohjelma, jonka piiriin on liitetty kaikki isommat kiinteistöt. Kiinteistönhoitajien tehtävät on jaettu alueisiin, joita on Kuivaniemellä kaksi ja Iissä viisi. Kiinteistönhoidossa on työllistettyjä henkilöitä työssä keskimäärin 10 kpl vuodessa.

Kiinteistönhoitajan työ sisältää yleisiä tehtäviä, jotka yleensä näkyvät vasta silloin, kun ne jäävät hoitamatta. Usein työn hoitaminen vaatii tekijältään laaja-alaisuutta ja monitaitoisuutta teknisissä tehtävissä. Kiinteistöhoitajan tehtäviin kuuluu luoda mahdollisimmat hyvät edellytykset turvalliselle, terveelliselle, viihtyisälle ja käyttäjän tarpeet huomioon ottavalle kiinteistön käytölle.

Kiinteistön yleishoitoon ja valvontaan kuuluvat järjestyksen valvonta, kiinteistön ja käyttäjien palveluista huolehtiminen, avainpalvelu, yleisavain, lipun hoito ja liputus, vikailmoitusten vastaanotto ja päivystys, varaosa- ja tarviketilausten hoito, tavaroiden vastaanotto ja säilytys, ulkopuolisten opastaminen ja asuntojen näyttö.

Yhteis- ja teknisten tilojen ja rakenteiden yleishoitoon sisältyy leikkivälineiden kunnon ja turvallisuuden valvonta, katot, julkisivut ja niihin liittyvien asioiden hoito, teknisten tilojen yleishoito, tilojen käytön valvonta. Käyttäjien opastaminen laitteiden käytössä, tarkastuskierrokset, LVIS-järjestelmien yleistehtävät ja väestönsuojelu.

Lisätiedot:

Kiinteistöpalveluesimies Juha Ukkonen
p. 050 3881 843, juha.ukkonen(a)ii.fi

Kiinteistöpäivystys p. 050 3881 842

Kiinteistönhoitajat vastuualueittainpdf, 74 kb

Autopaikan vuokrasta kunnan omistamilla kiinteistöillä on Iin ateria-ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja päättänyt 8.3.2017 § 10. Autopaikkamaksut vuodelta 2017 ovat: Vuosimaksu yli 6 kuukautta autopaikkaa tarvitseville 40 € ja kausimaksu alle 6 kuukautta autopaikkaa tarvitseville 25 €. (vuokrauslomakepdf, 88 kb).