Ateriapalvelut

Valmistamme päivittäin noin 2400 lounasta. Ruokapöytiimme käydään niin kouluissa, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa sekä työpaikoilla. Ruokalistasuunnittelu toteutetaan yhteistyössä Oulun ja Oulun seudun ympäristökuntien kanssa. Muutoksia ruokalistaan tuovat erilaiset teemapäivät, juhlapäivät ja tuoteuutuudet. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin.

Henkilöstöravintola Merta, Suvantolantie 3 (keskuskeittiön yhteydessä)

Avoinna Ma - Pe klo 10:30-12:30

Ylijäämäruoan myynti klo 12:30-12:45

Ylijäämäruokaa voi käydä ostamassa Valtarin ja Haminan kouluilta klo 12:00- 12:15 välisenä aikana.
Ruokalippuja saa kunnanviraston asiointipisteestä, ruokalipun hinta on 2,80 €

Ruokalistat

Päiväkodit

Päiväkotiruokailun tavoitteena on tarjota terveellistä ja ravitsevaa ruokaa, jossa otetaan huomioon ravitsemussuositukset. Ruokailun kasvatuksellisena tavoitteena on luoda hyvistä ruokailutottumuksista ja käytöstavoista elinikäisiä sekä lapsen tervettä kasvua ja kehitystä tukeva. Lapsella on mahdollisuus saada erityisruokavalioannoksia joko terveydellisistä tai vakaumuksellisista syistä. Erityisruokavalioilmoituksen tulee perustua lääkärin, sairaanhoitajan tai ravitsemusterapeutin lausuntoon. Lausunto toimitetaan ruokailupaikan keittiöön.

Koulut

Ateriapalvelut tarjoaa koululounasta jokaisena arkipäivänä. Tänä päivänä kouluruokailu on olennainen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää, ja sen onnistuminen on koko koulun yhteinen asia. Kouluruokailun tavoitteena on ylläpitää oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailun toivotaan olevan kaikille rentouttava hetki, jolloin toteutuvat niin ravitsemukselliset kuin kasvatuksellisetkin tavoitteet.

Kouluaterian tulisi kattaa noin kolmannes oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen oppilas söisi kouluaterian päivittäin, sellaisena kokonaisuutena kuin se on suunniteltu. Ateriapalveluhenkilöstömme opastaa mielellään ruokailijoita koulujen ruokailulinjastoissa oikeanlaisesta aterian kostamisesta. Tutustu valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuosituksiin

Toivomme vanhempien ilmoittavan lastensa pidemmistä poissaoloista koulun keittiöön. Näin pystymme ateriapalvelussa paremmin palvelemaan erityisruokavaliota tarvitsevia asiakkaita. Huoltajat ovat aina tervetulleita keskustelemaan kaikista lastensa ruokailuun liittyvistä asioista ruokailupaikan henkilökunnan kanssa.

Hoitoala

Ruoka on iso osa terveyttä ja hyvinvointia. Suunnittelemme ja toteutamme vaativat erityisruokavaliot yksilöllisesti ja turvallisesti, ruuan herkullisuudesta tinkimättä. Valmistamme päivittäisiä aterioita myös kotiin toimitettaviksi. Ateria on tarkoitettu yhdeksi ateriaksi, josta saadaan kolmasosan päivittäisestä ravinnosta. Maittava ateria on osa täysipainoista elämää. Tutustu valtion ravitsemusneuvottelukunnan ikääntyneiden ruokasuosituksiin

Keittiötilojen vuokraus

Myös ulkopuolisilla on mahdollisuus vuokrata keittiötilat käyttöönsä korvausta vastaan Keittiötilan vuokrausanomuspdf, 121 kb

Lisätiedot:

Ateriapalveluesimies Anitta Laurila
p. 050 3950 508, anitta.laurila(a)ii.fi