Iin elinkeinoelämä on kukoistanut aina

Iin elinkeinoelämän historia on varsin kunniakas, erityisesti 1800-luvulla. Mutta toki Iissä on tapahtunut aikaisemminkin. Iin Hamina oli Perämeren itärannikon tärkeimpiä kauppapaikkoja jo keskiajalla. Kauppiaita houkutteli Iijoen lohi.

Iin elinkeinoelämän kulta-aikaa oli 1800-luku. Jo edellisellä vuosisadalla oli perustettu Iin ensimmäiset vesisahat ja -myllyt. Todella suuri asia Iille oli Olhavan lasitehtaan käynnistyminen vuonna 1784. Tehtaan toiminta kesti pitkään, tosin välillä keskeytyen sata vuotta.

Samaan aikaan tapahtui sahateollisuudessa innovaatio, kun Iin Rantakestilässä aloitti sahaamisen Suomen ensimmäinen höyrysaha vuonna 1860. Haminan markkinat olivat oululaisten laivanvarustajien merkittävin tervanostopaikka, ja yli 10 000 tervatynnyriä kesässä siirtyi jokivarren talonpojilta Oulun kauppaporvareille. Iin ensimmäinen kauppa aloitti Pohjois-Iin Akolassa vuonna 1858, minkä jälkeen kauppoja perustettiin verrattain nopeaan tahtiin koko pitäjän alueella.

Iijokilaakson sahojen tuotteille tarvittiin vientisatama, joka kehittyi Iin edustalle Röytän saareen. Röytän satama toimi 1890-luvulta 1960-luvun loppuun. Kun tervalauttojen virta ehtyi Iijoella, täytti joen kesäisin uitto. Iijoen uitto alkoi 1900-luvun taitteessa ja sitä kesti vuoteen 1988.

Iin Haminasta syntyi 1800-luvun loppupuolelta taajama, jossa oli runsaasti käsityöläisiä ja kauppiaita. Iin liike-elämä alkoi siirtyä Haminasta 1950-luvun lopulla, kun nelostie ja sen sillat rakennettiin nykyiselle paikalle.

Kunnan panostus elinkeinoelämään voimistui 1970-luvulla ja yritysten määrä alkoi kasvaa voimakkaasti 1980-luvun lopulta alkaen. Kehitys jatkuu edelleen voimakkaana.

Tämän sivuston tekstit on koonnut filosofian maisteri Pertti Huovinen Iistä.