Etsivä nuorisotyö

Erityisnuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten oman elämän hallintaa ohjaamalla nuorta ongelmallisissa tilanteissa.

Varhaisella puuttumisella alkaviin ongelmiin pyritään ennaltaehkäisemään yhteiskunnasta syrjäytymistä.

Etsivän työn tehtävänä on löytää 16–29 -vuotiaita paikkakuntalaisia nuoria, joilla ei ole opiskelu-/työpaikkaa tai jotka ovat tipahtaneet pois palveluiden piiristä. Etsivät työntekijät kehittävät erilaisia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kesken esim. peruskoulun yläaste, lukio, ammattikoulu, kunnan eri hallintokunnat, Kela, työ- ja elinkeinotoimisto, sivukylien toimijat ym. organisaatiot. Etsivät työntekijät toimivat pajan yksilövalmentajan työparina.

Pääkohderyhmä on alle 18-vuotiaat, joilla opinnot keskeytyneet tai eivät ole syystä tai toisesta päässet ammatilliseen jatkokoulutukseen tai peruskoulu on kesken. Yhteistyö alueen yläkoulujen kanssa: koulupudokkaat. Toisena pääkohderyhmänä on yli 18 –vuotiaat, joilla opinnot keskeytyneet syystä tai toisesta tai eivät päässet ammatilliseen jatkokoulutukseen.

Etsivinä toimivat

Jari Löppönen p. 050 3950 402 ja Jaana Helander p. 050 3950 400

Esimies liikunta- ja nuorisotyövastaava Pekka Suopanki p. 050 3950 392.