Pelastetaan iltasatu! -hankkeen raportti

Pelastetaan iltasatu! – lukuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille -hankkeen tavoitteena oli alle kouluikäisten lasten lukuinnon sytyttäminen ja lukemisen lisääminen lapsiperheissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja mahdollisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen puolivuotisen keston (10/2017-3/2018) aikana mm. käynnistettiin yhteistyö päiväkotien ja neuvolan kanssa sekä laadittiin kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma.
Hankkeen aikana järjestettiin myös lukuisia lapsiperheille ja päiväkodeille suunnattuja kirjallisuusaiheisia tapahtumia, tempauksia ja kilpailuja sekä välitettiin viestiä lukemisen tärkeydestä lapsiperheille.

Lisää hankkeen toiminnasta ja tuloksista voit lukea oheisesta hankeraportistapdf, 4363 kb.