Kirjastopolku - koulu & kirjasto

Kirjastopolku

Kirjastopolku on Iin kirjaston ja Iin koulujen välinen yhteistyösuunnitelma, joka on kirjattu paikalliseen opetussuunnitelmaan (2016). Kirjastopolkua kulkemalla jokainen oppilas käy kirjastovierailulla vähintään neljä kertaa peruskoulun aikana. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppivat käyttämään kirjastoa apuna tiedonhaussa ja saavuttavat monipuoliset tiedonhallintataidot. Tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten lukuinnostusta ja -harrastusta. Kirjastopolun mukaan kutsun kirjastoon saa vuosittain jokainen ensimmäisen, kolmannen, seitsemännen ja kahdeksannen vuosiluokan opettaja oppilaineen.

Kirjastopolkuesitepdf, 177 kb

Kirjavinkkaus

Kirjasto tarjoaa vuosittain kirjavinkkausta kaikille 3. ja 8.-luokkalaisille. Kirjaston kirjavinkkari ottaa yhteyttä opettajiin sopiakseen vinkkausajan. Luokat voivat halutessaan tulla kirjavinkkaukseen myös kirjastolle.

Lukudiplomit ja lukudiplomikassit

Koululaiset voivat suorittaa lukudiplomin heti ensimmäiseltä luokalta alkaen. Lisätietoa lukudiplomeista:

Alakoulun lukudiplomi
Yläkoulun lukudiplomi

1.-6. -luokille tarkoitettuja lukudiplomikasseja säilytetään Iin pääkirjaston varastossa. Jokaisessa kassissa on valikoima Kirjakärppä-lukudiplomiin sopivia kirjoja. Opettajat voivat lainata kasseja automaatilla tai asiakaspalvelutiskiltä. Kasseja voi selata ja varata verkkokirjasto Finnassa. Myös kirjastoautoon tai Kuivaniemen kirjastolle voi tilata kasseja verkkokirjaston kautta.

Lukudiplomikassit verkkokirjastossa

Äidinkielen oheislukemisto

Iin alakoulujen lukemistosarjat on koottu lainattaviin lukemistokasseihin. Lukemistosarjoja on eri tasoisia. Kasseissa on ohjeelliset luokka-asteet, joille kyseistä lukemistoa suositellaan. Lukemistoja voi selata ja varata verkkokirjasto Finnassa.

Lukemistosarjat verkkokirjastossa

Kasseja säilytetään pääkirjaston varastossa. Kassit voi lainata automaatilla tai asiakaspalvelutiskiltä. Kirjastoautoon tai Kuivaniemen kirjastolle voi varata ja tilata haluamansa lukemistokassin verkkokirjaston kautta.
Lisätietoja saat kirjastolta.

Kirjastokortin hakulomakepdf, 189 kb

Lomakkeen voi tulostaa oppilaalle kotona täytettäväksi ja tuoda se luokkakäynnin yhteydessä kirjastoon.