Päätöksenteko ja valmistelu

Kunnan johtaminen

Kunnanjohtaja vastaa kunnan operatiivisesta kokonaisjohtamisesta, kuntataloudesta ja omistajaohjauksesta. Kunnanjohtajan avaintehtävät vahvistetaan vuosittain kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan käymän kehityskeskustelun pohjalta. Kunnanjohtajan varahenkilönä toimii hallintojohtaja.

Toimialajohtajia ovat hallintojohtaja, opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö ja tekninen johtaja. Liikelaitosjohtajia ovat Ii –instituutti -liikelaitoksen johtaja, Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja ja Iin vesiliikelaitoksen johtaja. Hallinnollisesti liikelaitosten johtajat rinnastetaan toimialajohtajiin.

Iin kunnassa operatiivisen johtamisen tukena on kunnanjohtajan johdolla kokoontuva johtoryhmä. Johtoryhmän jäseninä ovat toimiala-/liikelaitosjohtajat, taloussihteeri-controller, Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja, Micropolis Oy:n toimitusjohtaja sekä henkilöstöryhmien edustaja.

Kunnanjohtaja Ari Alatossava, p. 040 567 6700
Hallintojohtaja Annastiina Junnila, p. 040 646 4011

Kunnanvaltuuston pj. Teijo Liedes, 040 718 8401
Kunnanhallituksen pj. Johannes Tuomela, p. 050 352 6641

Lisätiedot Iin kunnan hallintosääntö

Katso myös: