Päätöksenteko ja valmistelu

Kunnanjohtaja vastaa kunnan operatiivisesta kokonaisjohtamisesta, kuntataloudesta ja omistajaohjauksesta. Kunnanjohtajan avaintehtävät vahvistetaan vuosittain kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan käymän kehityskeskustelun pohjalta. Kunnanjohtajan varahenkilönä toimii hallintojohtaja.

Toimialajohtajia ovat hallintojohtaja, opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö ja tekninen johtaja. Liikelaitosjohtajia ovat Ii –instituutti -liikelaitoksen johtaja, Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja ja Iin vesiliikelaitoksen johtaja. Hallinnollisesti liikelaitosten johtajat rinnastetaan toimialajohtajiin.

Iin kunnassa operatiivisen johtamisen tukena on kunnanjohtajan johdolla kokoontuva johtoryhmä. Johtoryhmän jäseninä ovat toimiala-/liikelaitosjohtajat, taloussihteeri-controller, Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja, Micropolis Oy:n toimitusjohtaja sekä viestintä- ja markkinointipäällikkö sekä henkilöstöryhmien edustaja.