Viralliset ilmoitukset

Rakennusvalvonnan julkipanolista lupapäätöksistä

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset, jotka löytyvät julkipanolistastapdf, 127 kb. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.09.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

jaa