Lähineuvostot

tukevat paikallista omaehtoista kehittämistä

Lähineuvostojen tarkoituksena on paikallisaktiivisuuden ja yhteisöjen elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Iin ja Kuivaniemen lähineuvostot avustavat paikallista omaehtoista kehittämistä vuosittain talousarviossa päätetyn määrärahan puitteissa. Hakijan tulee olla iiläinen rekisteröitynyt yhdistys tai yhteisö. Avustusten haku on jatkuva.

Hakijan tulee osoittaa hakemus sille lähineuvostolle, jonka alueella hakemusta koskeva toimenpide tapahtuu. Lähineuvostot eivät voi myöntää ensisijaisesti avustusta kunnallisteknisiin investointeihin eivätkä hankkeisiin, joihin on mahdollista saada rahoitusta Oulun Seudun Leader ry:ltä, ELY-keskukselta, Aluehallintovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan Liitolta tai ministeriöistä. Lähineuvoston avustus myönnetään hyväksyttyjä tositteita vastaan ja ja avustusta voidaan myöntää yhdelle yhdistykselle/yhteisölle enintään 5000 euroa kolmen vuoden aikana.

Hakemuslomakkeita saan Iin kunnanvirastosta tai tulostettavan hakemuksen voi ladata tästäpdf, 46 kb

Hakemuslomakkeen voi palauttaa postitse osoitteella:
Iin kunta, Lähineuvostot, Pl 24 91101 Ii

Lisätietoja lähineuvostosta antaa hallintojohtaja

Ii ja Kuivaniemen lähineuvoston jäsenten tiedot sekä avustuspäätökset löytyvät esityslistat ja pöytäkirjat -palvelusta.