Maapoliittinen työryhmä

Maapoliittisen työryhmän työ on lopetettu 31.12.2018. Työtä jatkaa maapoliittinen jaosto.

Maapolitiikalla ja maankäytön suunnittelulla on tärkeä rooli kunnan kehittämisessä.

Kunnan maapolitiikka luo edellytyksiä kehittämistavoitteiden toteuttamiselle.

Maapoliittisen työryhmän jäseniä ovat: Johannes Tuomela (pj), Teijo Liedes, Ilkka Pakonen, Eija Alaraasakka, Jarmo Lauri, Sauli Keltamäki, Ari Alatossava (kunnanjohtaja), Markku Vitikka (tekninen johtaja) ja Jaakko Raunio (maankäytön suunnittelija) sekä varaedustajat Martti Kaarre ja Pekka Koskela.


Aineisto: