Haminan koulun ja päiväkodin hanketyöryhmä

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan (15.6.2015 § 45) koulutilojen saneeramisen osalta, että "Haminan koulun vuonna 1958 rakennettu osa puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi koulu- ja päiväkotirakennus, johon sijoitetaan nykyiset ja tulevat Haminan koulun oppilaat sekä Alarannan ja Lakson päiväkotien lapset. Lisäksi uuden koulun suunnittelussa varaudutaan oppilasmäärien kasvuun lähitulevaisuudessa. Uuden rakennuksen valmistumisen jälkeen Alarannan ja Lakson päiväkodit lakkautetaan."

Hankkeen valmistelua varten on perustettu viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva työryhmä, jossa on mukana myös tulevien käyttäjätahojen edustus.

Työryhmän jäsenet

Reijo Kehus(vara jp), Petteri Mäenpää, Leena Tiiro, Johannes Tuomela (pj), Vesa Anttila (sihteeri), Markku Vitikka (valmistelija), ja Jukka Härkin. Asiantuntijoina Jaana Honkanen, Haminan koulusta Jari-Jukka Jokela ja Haminan päiväkodista Tanja Rajala sekä Haminan koulun vanhempainyhdistyksestä.

Asialistat

Muistiot

Muu aineisto

Lisätiedot:

Työryhmän sihteeri
opetus-ja varhaiskasvatuspäällikkö
Vesa Anttila, vesa.anttila(a)ii.fi, p. 050 406 8500