KEVÄÄN 2017 TYÖHYVINVOINTITEON PALKINTO

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelun kevään 2017 työhyvinvointipalkinnon sai Pohjois-Iin koulu. Valinnassaan raati totesi seuraavaa:

Kevään 2017 valinnassa oli yksi ylivoimainen palkinnonsaaja: Pohjois-Iin koulu.

Pohjois- Iin koululla yhteisöllisyys ei rajoitu pelkästään koulun sisälle, vaan sitä vaalitaan koko kylän voimin. Vahvan yhteistyön kirkkaana kruununa oli tänä keväänä järjestetty yhteinen kyläyhdistyksen ja koulun kyläjuhla, jossa juhlistettiin kyläyhteisön 30-vuotista taipaletta ja koulun 120-vuotista historiaa.

Lähes 500 vieraalle järjestetty juhla, joka sisälsi niin hienoja ohjelmia kuin maistuvia aterioita, osoitti, että vahvalla yhteistyöllä ja me-hengellä saadaan aikaiseksi paljon hyvää. Ilman vahvaa sitoutumista ja hyvinvoivaa työyhteisöä tällaisia tapahtumia ei voisi toteuttaa.

Loppusitaattina on luontevaa lainata Pohjois-Iin koulun johtajaopettajan lausahdusta ”On hienoa työskennellä Pohjois-Iin koululla ja olen ylpeä kuuluessani tuohon työyhteisöön”. Täydellisyyttä hipova lausahdus, joka sisältää kaiken oleellisen.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut onnittelevat lämpimästi sekä Pohjois-Iin koulun henkilökuntaa että Pohjois-Iin kyläyhdistystä saamastaan huomionosoituksesta ja samalla toivotamme erittäin mukavaa kesänaikaa opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden työntekijöille!

MARRASKUUN TYÖHYVINVOINTITEON PALKINTO

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelun marraskuun työhyvinvointipalkinnonsaajaa päätettäessä raati pääsi enemmän kuin helpolla. Yksimielisen kannatuksen, aplodien kanssa, sai TYHY-iltojen järjestäjät, jotka ovat nyt kaksi kertaa järjestäneet opetus- ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle TYHY-iltamat. Tapahtuma on saavuttanut henkilökunnan keskuudessa suuren suosion ja toivon mukaan tulevina vuosina luvassa on monta mukavaa vastaavanlaista tapahtumaa.

Ilmiantaja oli omassa ilmiannossaan kirjoittanut seuraavaa: Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut järjesti yhdessä eri ammattijärjestöjen kanssa koko henkilökuntaa koskeva TYHY-illan 11.11.2016. Tilaisuuden järjestäminen on vaatinut monelta ihmiseltä paljon aikaa ja positiivista asennetta. Ilman eri ammattialojen, järjestöjen ja kunnan välistä yhteistyötä tilaisuuden järjestäminen ei onnistuisi. Tilaisuus edisti eri ammattilaisten välistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja arvostusta toisia kohtaan.

Raati omassa pohdinnassaan huomioi juuri yllämainitut asiat ja painotti sitä, kuinka TYHY-iltojen järjestäjät ovat omien kiireidensä lisäksi ehtineet ja jaksaneet järjestää tällaista toimintaa, joka edesauttaa työssä jaksamista ja tuottaa meille kaikille suurta mielihyvää.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut onnittelevat lämpimästi palkinnon saajia!

LOKAKUUN TYÖHYVINVOINTITEON PALKINTO

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelun lokakuun työhyvinvointipalkinnon saajaksi oli ehdolla monta hyvää vaihtoehtoa. Niinpä raati joutuikin valintaa tehdessään turvautumaan äänestyspäätökseen. Tiukan äänestyksen jälkeen palkinnon sai Ojakylän koulu. Ilmiantaja oli omassa ilmiannossaan kirjoittanut seuraavia työhyvinvointia edistäviä asioita Ojakylän koulun työyhteisöstä:

Hyvä olla Ojakylän työyhteisössä. Vaikka olemme erilaisia ja eri-ikäisiä, vallitsee Ojakylän koululla kaikkien työntekijöiden välillä yhdenvertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Kaikkien työpanos on yhtä tärkeä, kun työskentelemme ”tulevaisuuden toivojen” eli lasten ja nuorten kanssa ja hyväksi. Kaikkien työntekijöiden ääni pääsee vapaasti Ojakylässä kuuluviin, kun vaalimme yhdessä luottamukseen perustuvaa työkulttuuria. On sanottu, että Ojakylään on mukava tulla, kun siellä tervehditään!

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut onnittelevat lämpimästi Ojakylän koulun henkilökuntaa saamastaan huomionosoituksesta!

SYYSKUUN TYÖHYVINVOINTITEON PALKINTO

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelun syyskuun työhyvinvointipalkinnon sai Aseman koulu. Raati oli ilmiantoon tutustuttuaan hyvin yksimielinen siitä, että syyskuun tunnustuspalkinto meni oikeaan osoitteeseen. Ilmiantaja oli hyvinvointiteon perusteluiksi maininnut seuraavaa:

Aseman ja Ylirannan koulut opiskelevat yhdessä, koska Ylirannan koulu on väistötiloissa Asemalla. Ennen lukuvuoden alkua, kesällä, moni asia oli auki opetuksen järjestämisen suhteen. Opetustiloja on jouduttu yhdistämään niin, että kaikille opettajille ei ole omia luokkia, osa opettajista joutuu vaihtamaan päivän aikana useaan kertaan opetustilaa jne. Lukuvuoden alettua kaikki on mennyt loistavasti. Opettajat ovat joustaneet omissa "rutiineissaan", tsemppanneet toisia, sekä ennen kaikkea jokainen on omana, aitona yksilönä tuonut työyhteisöön mukavasti omaa panostaan ja osaamistaan.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut onnittelevat lämpimästi Aseman koulun henkilökuntaa saamastaan huomionosoituksesta!

ELOKUUN TYÖHYVINVOINTITEON PALKINTO

Hyttysenä liitelemässä on voinut alkulukukauden seurata koulun käytävillä jutteluja ja tunnelmaa - näistä koontina pieni kultainen kertomus Haminan koulun työyhteisön fiiliksistä alkusyksystä 2016.

"Sen aistii, sen näkee, sen tuntee ja se loistaa. Sitä ei voi olla huomaamatta: innostuneisuudella täytettyä työiloa, joka konkretisoituu luokissa ja käytävillä. Työyhteisö, jossa jokaisella on roolinsa - sellainen rooli, jota toiset arvostavat ja jota ilman työyhteisömme ei ole kokonainen. Tällä hetkellä työpaikkamme ilmapiiriä kuvastaa jokaisen uskallus tehdä työtä omalla persoonallisella tyylillä. Toiset ovat kiinnostuneita toisten töistä ja samaan aikaan samassa koulussa on meneillään useita erilaisia opetuskokeiluja uuden opetussuunnitelman innostamana.

Palavereissa ideat saavat lentää ja yhdessä tekemisen meininki huokuu ulospäin. Töihin on ihana mennä ja siellä saattaa vierähtää opetustuntien jälkeen useitakin tunteja suunnitellessa ja jutellessa. Ns. pedagogiset kahvikeskustelutkin ovat melkoisella ponnella välillä käynnissä. Niin nuoret kuin "vanhat konkarit" ovat innostuneita täydennyskoulutuksista"- mistä se muusta voi kertoa kuin työn motivoivuudesta? Se näkyy suoraan myös lapsiin.

Työntekijöiden eri osaamisalueita on hyödynnetty ja niitä paljastetaan sekä valjastetaan. Työhyvinvointia on energisoitu syksyn aikana mm. opettajien porkkanapyöräilyllä, sulkapallovuorolla, sählyilyllä ja rytmitajukisailulla henkilökuntahuoneessa. Ja kaikki tämä on höystettynä huumorilla ja naurulla.

Samalla on ja voi olla työssään vapaa ja tuettu. Olemme yhdessä luoneet toimintakulttuuria, johon on saanut vaikuttaa kukin työntekijä. Voiko enää parempaa toivoa?"

TOUKOKUUN TYÖHYVINVOINTITEON PALKINTO

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelun toukokuun työhyvinvointipalkinnon sai Valtarin koulu. Valinnassaan raati totesi seuraavaa:

Valtarin koululla vallitsee vahva me-henki ja se näkyy kaikessa arjen tekemisessä. Tätä vahvaa yhteisöllisyyttä on jo vuosia ihasteltu muissa kunnan työyksiköissä ja viimeistään nyt oli oikea aika huomioida se. Kuten ilmiannossa oli mainittu, koulun vahva henki ja vahva sitoutuminen omaan työhön ja työyhteisöön, luo koululle ainutlaatuisen positiivisen ilmapiirin.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut onnittelevat lämpimästi Valtarin koulun henkilökuntaa saamastaan huomionosoituksesta ja toivottavat erittäin mukavaa kesänaikaa niin Valtarin koulun henkilökunnalle kuin muillekin opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden työntekijöille!

HUHTIKUUN TYÖHYVINVOINTITEON PALKINTO

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelun huhtikuun työhyvinvointipalkinnon sai ”Team HePut”. Mystisen nimen taakse kätkeytyy joukko varhaiskasvatusalue 2 työntekijöitä, joita yhdistää aktiivinen liikunnan harrastaminen ja ennen kaikkea halu liikkua porukassa. Yhdessä liikkuminenhan koetaan erittäin hyväksi työhyvinvoinnin edistäjäksi, joten raadin oli helppo asettua tämän päätöksen taakse. ”Team herkku… siis HePut” ovat yhdessä asettaneet itselleen haastavia tavoitteita ja harjoitteita, joista raati innostui kovasti, vai mitä mieltä olette seuraavasta tekstistä, jonka ”Team HePut” olivat lähettäneet raadille?

”Työhyvinvoinnin lisääminen liikkumisen ja yhteisen tekemisen muodossa; osa viettää herkutonta huhtikuuta, viikoittain porukka käy vaihtelevasti mm. lenkillä/kuntosalilla/jumpalla, keväällä on varattu kahvakuula ja kehonhuolto-ohjausta ammattilaiselta, elokuussa tavoitteena osallistua likkojen lenkille. Kukin osallistuu omien voimavarojen ja kiinnostusten mukaan, mutta jo muutamassa viikossa olemme havainneet, että yhdessä tekeminen kannattaa! Mukana on kaiken kaikkiaan aikalailla kolmasosa alueen henkilökunnasta! Toivottavasti tästä hyötyvät myös he, jotka eivät osallistu; saavat osansa siitä virkeydestä ja ilosta, jota yhteinen liikkuminen on lisännyt!”

Hienoja liikunnanhetkiä ja mukavaa yhdessäoloa niin kuntopoluilla kuin likkojen lenkilläkin ja lämpimät onnittelut ”Team HePuille” toivottelee opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut.

MAALISKUUN TYÖHYVINVOINTITEON PALKINTO

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelun maaliskuun työhyvinvointipalkinnonsaajaksi valikoitui monien hyvien vaihtoehtojen joukosta Lakson päiväkoti. Raati oli yksimielinen valinnasta ja ensimmäistä kertaa perusteluissa oli huomioitu kuinka työhyvinvointi ja talous kulkevat käsi kädessä. Annetaan toki ilmiantajan kertoa omat perustelunsa kyseiseen ilmiantoon:

” Lakson päiväkoti on usealla oikeaoppisella ja –aikaisella toimillaan sekä edesauttanut päiväkodin positiivista ilmapiiriä että tuonut huomattavia taloudellisia säästöjä Oulunkaaren perhepalveluihin ja Iin opetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Näillä varhaisen puuttumisen ”työkaluillaan” Lakson päiväkodin henkilökunta on osoittanut olevan esimerkillinen työyhteisö!”

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut onnittelevat lämpimästi Lakson päiväkodin henkilökuntaa!!

HELMIKUUN 2016 TYÖHYVINVOINTITEON PALKINTO

Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelun helmikuun työhyvinvointipalkinnonsaaja ei aiheuttanut suurta keskustelua raadin keskuudessa. Syy oli hyvin ilmeinen: kyseinen palkinnon saaja nauttii niin suurta arvostusta opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden keskuudessa, että helmikuun palkittavasta ei ollut epäselvyyttä, mutta annetaan ilmiantajan itse kertoa omia perustelujaan, miksi hän on kyseisen ilmiannon tehnyt:

”Jouni Wiikin persoona ja auttavainen asenne ovat monella tapaa parantaneet työyhteisön hyvinvointia. Hän on aina valmis auttamaan, apu tulee pian ja hän huolehtii annetut tehtävät esimerkillisesti. Jounin asenne ja työhön sitoutuminen kehittävät työhyvinvointia, koska ne puutteet, mitä Jouni korjaa, ovat useimmiten työhyvinvointia haittaavia.

Voisi tietenkin sanoa, että Jouni tekee vain työtään. Näin onkin, mutta hän tekee sitä vastuullisesti ja sitoutuneesti, aidosta halusta auttaa toisia ja aina hyvällä mielellä. Jounin positiivinen persoona on myös omiaan nostattamaan työhyvinvointia.”

Voiko kyseistä asiaa hienommin ilmaista? Raati oli enemmän kuin yksimielinen todetessaan, että Jouni on omalla valloittavalla persoonallaan luonut kaikkiin työyhteisöihin, joissa hän on vuosikymmenten aikana työskennellyt, erittäin positiivista ilmapiiriä. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut onnittelevat lämpimästi Jounia!

TAMMIKUUN 2016 TYÖHYVINVOINTITEON PALKINTO

29.2.2016 oli historiallinen päivä Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa, sillä kyseisenä päivänä palkittiin ensimmäistä kertaa työyhteisöjen työn iloa ja työmotivaatiota kehittänyt teko.

Kokoushuoneessa vallitsikin innostunut ja jännittynyt ilmapiiri, kun opetus-ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttila esitteli ilmiannettuja tekoja. Ilmiantoja oli tullut toistakymmentä, joissa esitettiin palkittavaksi niin yksittäistä henkilöä kuin kokonaisia työyhteisöjäkin. Raati totesi valinnan olevan hankala, sillä jokainen ilmiannettu teko olisi palkinnon arvoinen.

Keskustelujen ja pohdintojen jälkeen raati päätti yksimielisesti huomioida tammikuun hyvänä tekona Kuivaniemen koulun työyhteisön.

Perusteluina raati käytti Kuivaniemen koululla vuoden 2016 alussa tehdyn hyvinvointiprofiilin tuloksia, joissa koko työyhteisö oli antanut loistavat arvioinnit omasta työyhteisöstään. Vastaajat olivat kyselyssään todenneet Kuivaniemen työyhteisöstä mm. seuraavaa:

” Yhteisöllisyys! Mukava ilmapiiri, open on helppo tehdä omaa opetustyötään koska koulun struktuuri on kunnossa”, ” Koulun yhteishenki niin oppilaiden kuin henkilökunnan keskuudessakin on hyvä. Opettajien mielipiteitä ja ehdotuksia koulun kehittämisessä kuunnellaan ja omat ajatukset ja kysymykset on helppo tuoda esille”.

Voidaan todeta, että palkinto meni aivan oikeaan osoitteeseen. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut onnittelevat lämpimästi Kuivaniemen työyhteisöä palkinnon saamisesta!