Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalvelut tarjoavat ylläpito- ja perussiivousta kunnan virastoille ja laitoksille ympäristöä säästäen ja kiinteistön arvoa säilyttäen. Asiakkaina ovat koulut, päiväkodit, sairaala ja hoivapalvelut.

Ylläpitosiivous on säännöllisesti päivittäin tai viikoittain tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää tilassa sovittu puhtaustaso.

Perussiivous on harvemmin suoritettavaa siivousta, jossa poistetaan pinttynyt ja kiinnittynyt lika, jota ylläpitosiivouksen avulla ei ole saatu poistettua.

Puhdistuspalveluiden pääasiallisena tavoitteena on luoda tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Toiminnallamme pyritään säilyttämään tilat ja pintamateriaalit mahdollisimman kauan hyvässä kunnossa.

Panostamme ympäristöystävälliseen toimintaan pesuainevalinnoissa, sekä pyrimme vähentämään veden ja puhdistusaineiden käyttöä päivittäisessä siivoustyössä.

Tavoitteenamme on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä siivottavissa tiloissa.

Lisätiedot:

Puhdistuspalveluesimies Anneli Pelkonen
p. 050 3950 362, anneli.pelkonen(a)ii.fi

Puhdistuspalvelutyöntekijöiden yhteystiedotpdf, 33 kb

Linkkejä:

http://www.puhtaus.fi/sumuCMS/sivu/etusivu

http://www.atopnet.fi/