Suunnittelutarveratkaisu / poikkeamislupa

Kaikki luvat haetaan sähköisesti http://www.lupapiste.fi


Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jossa rakentaminen tapahtuu asemakaava-alueen ulkopuolella. Lisäksi käyttöönotto johtaa toimenpiteisiin kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealueet ovat määritetty Iin rakennusjärjestyksessä.

Mikäli rakentaminen poikkeaa asemakaavasta tai rakennusjärjestyksestä tai jos rakennetaan suunnittelutarvealueelle tai ranta-alueelle, tulee ennen rakennusluvan hakemista saada hankkeelle erillinen suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa.

Suunnittelutarvehakemus / Poikkeamishakemus tulee olla valmis vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavaa rakennuslautakunnan kokousta. Hakemukset valmistelee rakennustarkastaja.

Lisäksi liitteinä:

  • asemapiirustus 1:500 tai 1:1000 (asemapiirustuksen tulee olla asiantuntijan laatima)

  • Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta

  • Ote peruskartasta tai ote asema- tai ranta-asemakaavasta

  • Todistus rajanaapureiden kuulemisesta. Naapurit voi kuulla oheisella lomakkeetpdf, 208 kb tai sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa