Iin taidekoulu

Hae kouluilla toimiviin kuvataideryhmiin to 31.08.2017 klo 12 mennessä!

Iin taidekoulu antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri alojen taidekasvatusta. Iissä taiteen perusopetusta järjestetään kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa. Opetus järjestetään opetushallituksen asettamien tavoitteiden ja pääsisältöjen mukaisesti kunnallista opetussuunnitelmaa noudattaen. Iin taidekoulu toimii KulttuuriKauppilassa ja kansalaisopiston tiloissa. 1-2 -luokkalaisille on tarjolla myös kouluilla toimivia kuvataideryhmiä.

Opetus jakautuu valmentaviin opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Valmentavat opinnot on tarkoitettu 6-vuotiaille (vuoden 2015 haussa vuonna 2009 syntyneet). Opinnot koostuvat kuvataiteen, kädentaitojen ja musiikin jaksoista, joiden tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri taiteenaloihin ja näin helpottaa heidän valintaa tulevan harrastuksen suhteen. Perusopinnoissa oppilaat valitsevat oman taiteenalansa (kuvataide, käsityö tai musiikki). Heidät jaetaan ikäluokittain ryhmiin, joissa kunkin taiteenalan perusteita opetetaan innostavasti ja ammattitaitoisesti. Syventävät opinnot vaihtelevat taiteenaloittain.

Hakeminen

Haku syksyllä alkaviin ryhmiin on aina huhtikuussa, mutta vapaita oppilaspaikkoja voi kysyä läpi vuoden.

1-2 -luokkalaisille suunnattuihin kouluilla toimiviin kuvataideryhmiin haetaan elokuussa.

Yhteystiedot

Kuvataide ja käsityö
Anna-Elina Polojärvi
p. 050 3950 388, anna-elina.polojarvi(a)ii.fi

Musiikki
Johanna Niskanen
p. 040 7166 333, johanna.niskanen(a)ii.fi

Jari Ruonala
p. 050 3950 389, jari.ruonala(a)ii.fi