Iin taidekoulu

Iin taidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan tavoitteellista ja vuosittain etenevää taideopetusta. Musiikin haku on maaliskuun aikana. Kuvataiteen ja käsityön opintoihin sekä taidekoulun valmentaviin opintoihin (vuonna 2012 syntyneet esikouluikäiset) haetaan huhtikuussa.

Hakuaikaa kuvataiteen opintoihin lukuvuodeksi 2018-2019 on jatkettu: hakea voi 15.8.2018 saakka.

Kuvataide, käsityö ja valmentavat opinnot

1–2 -luokkalaisten on mahdollista osallistua taiteen perusopetukseen Iin peruskouluilla järjestettävissä ryhmissä. Opetus on koulupäivää tukevaa toimintaa ja se tapahtuu heti oppituntien jälkeen oman koulun tiloissa. Koulukuljetukset järjestetään siten, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua taidekoulun opetukseen. 1-2 –luokkalaiset voivat hakea kouluilla järjestettävään iltapäiväryhmään tai illalla KulttuuriKauppilassa järjestettävään ryhmään.

Ilmoittautuminen 1–2 -luokkalaisille kouluilla järjestettävään kuvataiteen perusopetukseen:

Haminan koulu: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3372

Pohjois-Iin koulu: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3373

Kuivaniemen koulu: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3376

Aseman koulu: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3377

Ojakylän koulu: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3378

Ylirannan koulu: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3374

Alarannan koulu: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3506

Olhavan koulu: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3507

Jakun koulu: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3642

Kuvataiteen iltaopetukseen hakevat 7–15 -vuotiaat ilmoitetaan KulttuuriKauppilan iltaryhmään. Ryhmät muodostetaan ikäluokittain sen mukaan, kuinka paljon ilmoittautumisia tulee. Taidekoulun kuvataiteen perusopetuksessa opitaan kuvataiteen perusteita arkkitehtuurikasvatuksesta muotoiluun ja taidegrafiikasta plastisen taiteen tekemiseen, taidehistoriaa unohtamatta.

Ilmoittautuminen taidekoulun kuvataiteen iltaopetukseen tästä: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3389

Käsityön perusopetuksessa opitaan käsityön perusteita innostavassa ilmapiirissä ja ammattitaitoisessa ohjauksessa. Taidekoulun käsityöopetusta järjestetään iltaopetuksena KulttuuriKauppilassa, ja opetukseen voivat hakea 7–15 -vuotiaat. Ryhmät muodostetaan ikäluokittain sen mukaan, kuinka paljon ilmoittautumisia tulee.

Ilmoittautuminen taidekoulun käsityöopetukseen tästä: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3391

Vuonna 2012 syntyneet esikouluikäiset voivat hakea taidekoulun valmentaviin opintoihin. Opinnot koostuvat kuvataiteen, kädentaitojen ja musiikin jaksoista, joiden tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri taiteenaloihin ja näin helpottaa valintaa tulevan harrastuksen suhteen.

Ilmoittautuminen taidekoulun valmentaviin opintoihin tästä: https://opistopalvelut.fi/ii/course.php?l=fi&t=3375

Hakeminen

Haku syksyllä alkaviin kuvataiteen, käsityön ja taidekoulun valmentavan opintojen ryhmiin on huhtikuussa, mutta vapaita oppilaspaikkoja voi kysyä läpi vuoden. Musiikin haku on maaliskuussa.

Yhteystiedot


Kuvataide
Anna-Elina Polojärvi
p. 050 3950 388, anna-elina.polojarvi@ii.fi

Musiikki
Johanna Niskanen
p. 040 7166 333, johanna.niskanen(a)ii.fi

Jari Ruonala
p. 050 3950 389, jari.ruonala(a)ii.fi