Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Aktiiviset kylät luovat elinvoimaa

Kunnat ja kylät ovat yhdessä toimimalla onnistuneet parantamaan omaa paikallistalouttaan.

Suomen Kylätoiminta ry:stä kerrotaan, että positiivisia esimerkkejä löytyy Suomesta Iin lisäksi Rääkkylän, Ilmajoen ja Tammelan kunnista, joissa hyödynnetään yhteisiä sopimusmenettelyjä kuntalaisten ja kyläläisten eduksi. Yhdessä koottujen suunnitelmien avulla rakennetaan tuulivoimapuistoja ja esimerkiksi laajakaistajärjestelmiä sekä ylläpidetään koulu-, kerho- ja nuorisotoimintaa.

II, Pohjois-Pohjanmaa esimerkki
li suoriutui näyttävästi kuntaliitoksesta, kun li ja Kuivaniemi yhdistyivät 1. tammikuuta 2007. Kuntaliitoksen yhteydessä ei vähennetty toimivia palvelupisteitä ja tällä hetkellä Iin yhteispalvelupisteessä kunnantalolla saa yleisneuvontaa ja valtionhallinnon viranomaispalveluja etäpalveluna keskitetysti yhdestä paikasta.

Kuntaliitoksen yhteydessä perustettiin myös lin ja Kuivaniemen lähineuvostot, joilla on käytettävissä vuosittain 20 000 euroa. lin kunnassa on myös varsinaisen kylätoiminnan tukemiseen varatun budjettirahan lisäksi käytössä kylä- ym. yhdistyksille tarkoitettua puskurirahaa, josta yhdistykset voivat saada nollakorolla rahoituksen hankkeiden maksatuksen ajaksi.

Iissä on runsaasti vapaa-ajan viettomahdollisuuksia
Kesäisin lin kunnan väkiluku lisääntyy yli tuhannella vapaa-ajanasukkaalla. Heidän oman alansa erityisosaaminen ja suhdeverkostot ovat suureksi hyödyksi niin lin kunnalle kuin kylillekin. Vapaa-ajanasukkaiden osallistumismahdollisuuksia niin kylätoiminnassa kuin muussa paikallistoiminnassa on lisätty ja otettu entistä paremmin huomioon.

Vapaa-ajan toimintaa hoidetaan myös li-instituutista, joka lin kunnan omistama liikelaitos. Sen tehtävänä on tuottaa ja kehittää laadukkaita vapaan sivistystyön koulutus-, kulttuuri-, kansainvälisyys-, nuoriso-, liikunta-, tapahtuma- ja kirjastopalveluja toiminta-alueellensa. li-instituutin alaisuudessa toimii lin kansalaisopisto, jolla on 30 toimipistettä koko kunnan alueella. Toimipisteiden määrää ei vähennetty kuntaliitoksen 2007 yhteydessä. Ii-lnstituutti auttaa kyläyhdistyksiä ja paikallisia toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia tapahtumia koko lin kunnan alueella.

lin kunnan kehittämisen painopistealueet ovat uusiutuva energia ja kansainvälinen kuvataideopetus. Ii kuuluu HINKU-kuntiin, jotka tavoittelevat 80 % hiilidioksidin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä.

Iissä panostetaan myös elinkeinojen kehittämiseen. Iin uuden elinkeino-ohjelman laatiminen käynnistettiin keväällä 2013. Ohjelman valmistelua tehdään työryhmässä, jonka puheenjohtaja on kunnanhallituksen pj. Johannes Tuomela, varapuheenjohtajana on Iilaakso Oy:n hallituksen pj. Tauno Kova ja sihteerinä toimitusjohtaja Ari Alatossava. Muut työryhmän jäsenet ovat kunnanjohtaja Markku Kehus, valtuutettu Timo Hand sekä Iilaakso Oy:n hallituksen jäsenet Pentti Soini ja Matti Kumpulainen, yrittäjäjärjestön edustajana työryhmässä on Väinö Klasila.

Loppuvuodesta 2013 valmistuvan elinkeino-ohjelman teemoina on väestönkasvu, työllisyys ja energia.

Kylien ja kuntien sopimusneuvotteluja edistetään järjestöjen ja yhteisöjen puolesta esimerkiksi Voimistuvat Kylät -koulutus- ja neuvottelukampanjalla. Kampanjan päävastuu on Suomen Kylätoiminta ry:llä ja yhteistyökumppaneina ovat Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Suomen Kuntaliitto ja kunnat, maa- ja metsätalousministeriön Maaseutuverkostoyksikkö, Maaseudun Sivistysliitto, ev.lut. kirkko ja seurakunnat, maakunnalliset kyläyhdistykset, Leader-ryhmät ja muut alueelliset kehittäjäorganisaatiot.

Lisätietoja aiheesta Suomen Kylätoiminta
puheenjohtaja Eero Uusitalo, p. 040 541 9916

jaa