Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Avoin keskustelutilaisuus 27.3.2019 klo 18: Ylirannan koulun lakkauttaminen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta järjestää avoimen keskustelutilaisuuden Ylirannan koulun lakkauttamiseen liittyvien vaikuttamismahdollisuuksien varaamiseksi, keskiviikkona 27.3.2019 klo 18 alkaen Nätteporin auditoriossa, osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki kuntalaiset, päättäjät ja viranhaltijat. Tilaisuudessa ovat mukana Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes, kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela sekä opetus- ja var-haiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Kehus.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 95 käsitellyt Ylirannan koulun tilannetta. Kunnanvaltuusto päätti, ettei Ylirannan koulun korjaukseen varata määrärahaa ja kunnanvaltuusto käynnistää Ylirannan koulun lakkautusprosessiin. Kunnanvaltuuston hyväksymän kouluverkkosuunnitelman (15.6.2015 §45) mukaan Ylirannan koulun lakkautusta ja oppilaiden siirtämistä Aseman koululle tarkastellaan, mikäli koulun oppilasmäärä alittaa pysyvästi 40 tai mikäli koulun rakenteissa havaitaan sellaisia terveydelle vaarallisia viitearvot ylittäviä mikrobeja, että koulussa ei ole mahdollisuus käydä koulua.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli Ylirannan koulun asiaa kokouksessaan 7.2.2019. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Ylirannan koulun lakkauttamista 1.8.2019 lukien. Edelleen lautakunta päätti käynnistää lakkauttamispäätöstä edeltävän kuulemis- ja hallintomenettelyn sekä varaa vaikuttamismahdollisuuden asiaan osallisille.

Kunnanhallitus käsittelee Ylirannan koulun lakkauttamista 15.4.2019 ja mikäli niin päättää, vie asian edelleen päätösesityksenä valtuustolle 29.4. 2019 kokoukseen.

Päätettäessä kunnan kouluverkosta, yhden tai useamman koulun lakkauttamisesta, ei asian käsittelyssä katsota olevan varsinaisia asianosaisia, joita tulisi kuulla siten kuin hallintolain 34 §:ssä säädetään asianosaisen kuulemisesta. Valmistelussa tulee sen sijaan noudatettavaksi hallintolain 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisil-le. Se voi tapahtua yleisellä kuulemistilaisuudella, josta tiedotetaan kattavasti.

Ylirannan koulun kiinteistö on ollut pois käytöstä sisäilman aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi lukuvuoden 2016-2017. Suositeltujen korjaustoimenpiteiden jälkeen koulunkäynti jatkui Ylirannalla lukuvuonna 2017-2018, jonka aikana viitteitä sisäilmanongelmista kuitenkin jälleen ilmeni. Terveysviranomaiset edellyttivät, että kiinteistön käytöstä luovutaan siihen asti, kunnes vaadittavat lisätoimenpiteet on suoritettu. Lukuvuoden 2018-2019 Ylirannan koulun oppilaat ovat opiskelleet jälleen Aseman koulun tiloissa.

Lisätiedot:
Opetusjohtaja Tuomo Lukkari,
tuomo.lukkari@ii.fi, p. 040 6568 887

jaa