Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin kunta palkitsee vuoden 2015 ympäristöteon

Palkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.

Saajana voi olla yksityinen ihminen, yritys, yhdistys, järjestö tai muu toimija myös Iin ulkopuolelta mutta toiminnan, tapahtuman tai tuotteen tulee liittyä merkittävällä tavalla Iihin.

Vuoden ympäristöpalkinnon saajaa voivat ehdottaa vapaasti yksityiset ihmiset, yritykset, yhdistykset, järjestöt tai muut toimijat viim. 31.5.2016 mennessä verkossa osoitteessa ii.fi/ymparistopalkinto

Palkinnosta päättää Iin kunnanhallitus Iin ympäristöyhdistyksen esityksestä. Voittaja saa Vuoden ympäristöpalkinto –tunnuksen sekä 500 euron arvoisen lahjashekin. Vuoden ympäristöteko julkistetaan vuosittain Iin kotiseutujuhlan yhteydessä heinäkuussa.

Iin kunta on Suomen edelläkävijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Palkinnon tavoitteena on tukea Iin kunnan kestävän kehityksen periaatteita sekä tarjota kannustava esimerkki kuntalaisille, alueen yhdistyksille ja yrityksille.


jaa