Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Energiatehokkuuden parantaminen Iin kunnassa

"Energiakäytön tehostamisella ja uusiutuvan energian käytöllä voidaan parantaa kunnan toimintojen taloudellisuutta sekä luoda työpaikkoja, mikä vahvistaa samalla aluetaloutta ja yritystoimintaa", sanoo energiainsinööri Jukka Härkin, joka aloitti uudessa työssä Iilaakso Oy:n palveluksessa.

Kunnissa kuluu tänäkin vuonna satoja miljoonia euroja ”taivaan tuuliin” energiantuhlauksen vuoksi. Vain 30 – 40 suomalaista kuntaa on ryhtynyt merkittäviin tekoihin energian säästämiseksi. Kunnissa pääosa energiasta eli 30 – 40 prosenttia kulutetaan kiinteistöissä. Kiinteistöjen energiakulutuksen osalta säästöpotentiaali kunnissa voisi olla 10 – 15 prosenttia.

Energiatehokkuussopimus

Energiatehokkuussopimuksella pyritään parantamaan paitsi energiatehokkuutta niin myös edistämään uusiutuvan energian käyttöä. Energiantehokkuussopimuksella Iin kunta sitoutuu ohjeelliseen yhdeksän prosentin energiansäästöön vuosina 2012 – 2016.

Energiainsinööri linjaa, että energian säästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön liittyy myös tiedottaminen. Jatkossa Iin kunnan on toimittava esimerkillisesti energian säästöä ja energiatehokkuutta koskevissa asioissa, sekä tiedotettava toimistaan aktiivisesti organisaation sisällä että organisaation ulkopuolella. Henkilökunnan, luottamushenkilöiden sekä kasvatus- ja opetustoiminnan energiasäästöä koskevat koulutukset on jatkossa otettava aktiivisesti käyttöön. Tulevaisuudessa on kaikkien sitouduttava Iin kunnassa energiansäästöön. Tämä on jokaisen kuntalaisen etu.

Työtä varten kunnan on nimettävä yhteyshenkilö sekä laadittava vuoden kuluessa sopimuksesta toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimet energiakäytön tehostamiseksi. Toimintasuunnitelma on hyväksyttävä vastuullisissa toimielimissä.

Jukka Härkin työtehtävät ovat aluksi Iin kunnan ja Iilaakso Oy:n kiinteistöjen energian seurannan järjestäminen ja kiinteistöjen energiakatselmukset. Vuoden 2012 tavoitteena on laatia energiatehokkuussopimus työ- ja elinkeinoministeriön ja Iin kunnan kesken.

jaa