Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Kuntalaisia haastatellaan hyvinvoinnista ja palveluista

Iin, Pudasjärven ja Utajärven kunnissa haastatellaan kuntalaisia heidän kokemuksistaan hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä palveluista. Haastattelut toteutetaan 9. - 10. toukokuuta.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun ylemmän tutkinnon kuntoutuksen ja terveyden edistämisen opiskelijat haastattelevat eri-ikäisiä kuntalaisia muun muassa kaupoissa, huoltoasemilla, kirjastoissa ja terveyskeskuksissa. Haastatteluihin vastataan nimettöminä.

Haastattelun tulokset kuntalaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluiden käytöstä tuovat tärkeää tietoa kunnan palveluiden kehittämiseen. Haastatteluun vastaamalla osallistuu oman kunnan palveluiden kehittämiseen.

Toukokuun alusta voimaantuleva uusi terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomus on kunnille päätöksenteon sekä poikkihallinnollisen toiminnan suunnittelun ja seurannan apuväline. Se on tiivis katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin.

Lisätietoja Iin kunnassa: Tapio Rissanen, p. 050 395 0391

jaa