Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Loppuraportointia laaditaan juuri

HAI-hankkeen tavoitteena oli Haukiputaalla ja Iissä toimivien yritysten henkilöstön osaamisen vahvistaminen, uusien työpaikkojen synnyttäminen ja nykyisten työpaikkojen säilyttäminen.

Yrityksiä Haukiputaalla on 824 kpl ja Iissä 419 kpl (9/2010).

Hanke jakautui kolmeen osaan; liikkeenjohdon konsultointiin, atk-kehitykseen sekä valmennukseen. Valtaosa toimenpiteistä tehtiin vuosina 2009 - 2010. Tavoitteena oli edesauttaa yritysten liikevaihdon kasvua, laajentaa yritysten markkina-aluetta sekä käynnistää uusia kehittämishankkeita.

Hanke alkoi loppukesästä 2008 ja päättyy heinäkuussa 2011. Hallinnoijana ja Haukiputaan osion toteuttajana toimi Haukiputaan Kehitys Oy ja Iin osion toteuttajana Iilaakso Oy. Projektinjohtajana toimi Pertti Villanen (projekti, Haukipudas), projektipäällikkönä Leila Siltanen (Ii), atk-kehittäjänä Anssi Vartiainen (atk-kehitys) ja projektin assistenttina Salla Hirvonen (hallinto, valmennus, viestintä).

Kuntaliitossopimuksen mukaisesti hankkeen hallinto siirtyi BusinessOululle vuoden 2011 alusta. HAI-hankkeen budjetti oli 762.000 euroa. Sen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR), alueen yritykset sekä Haukiputaan ja Iin kunnat. Hankkeella oli käytettävissään 53 konsulttia ja kouluttajaa sekä kokoaikainen atk-kehittäjä.

Hankkeen toiminta-aikana konsultointien yhteenlaskettu määrä oli 349 päivää. Konsultointia hyödynsi 111 yritystä. Yrityksissä toteutettiin 180 kehityshanketta. Hankkeen kokopäiväistä atk-kehittäjän palvelua hyödynsi 104 yritystä. Yrityksille järjestettiin säännöllisesti kaikille tarkoitettuja yhteisiä sekä yritys- tai yritysryhmäkohtaisia koulutuksia ajankohtaisista aihepiireistä noin kahdesti kuukaudessa. Hankkeen toiminta-aikana oli yhteensä 48 koulutuskokonaisuutta, joihin osallistui yhteensä 393 henkilöä.

Tulokset kartoitettiin

Alkukesän 2011 aikana on hankkeeseen kuuluvana toimenpiteenä kerätty yrityskohtaisissa kehittämistoimissa mukana olevilta yrityksiltä vertailutietoa vuoden takaiseen tilanteeseen suhteutettuna. Haastatelluilta yrityksiltä saadun tiedon mukaan yritysten liikevaihto Haukiputaalla ja Iissä toimivissa yrityksissä kasvoi hankeaikana 58 prosenttia.

Uusia markkina-alueita avattiin esimerkiksi Etelä-Amerikkaan, Venäjälle ja Keski-Eurooppaan, ja mikä oli myös erityisen ilahduttavaa, että kotimaassa saatiin uusia markkina-alueita. Haastatteluja tehtiin useissa kymmenissä yrityksissä.

Yritykset tekivät liiketoiminnastaan oman arvioinnin arvosana-asteikolla 4 – 10. Kilpailukyky kasvoi vuoden aikana 7,7:stä 8,1:ään. Kannattavuusluvut olivat 7,0 ja toukokuussa 2011 vastaava luku oli 7,5. Kyselyissä mitattiin myös johdon ja henkilökunnan kehittymishalua, valmiutta kehittää uusia tuotteita ja palveluita, investointi- ja kasvumahdollisuuksia. Yleisarvosana omasta liiketoiminnasta kasvoi 7,8:stä 8,3:een.

LISÄTIETOJA:
Ii: Leila Siltanen, p. 040 535 3362

jaa