Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

HINKU-kuntien johtajat:

”Edelläkävijyys ilmastonmuutoksen hillinnässä kannattaa”

Perjantaina 27.9.2013 julkaistiin kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viides raportti, jossa kerrotaan uusin tieteellinen tieto ilmaston tilasta. Hiilineutraaliuteen pyrkivien HINKU-kuntien 14 kunnanjohtajaa korostavat ilmastoraportin julkistamisen yhteydessä, että kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä Suomen kunnissa on mahdollista jouduttaa ja samalla luoda taloudellista kasvupohjaa Suomen tulevaisuuden kehitykselle.

”Me HINKU-kunnat haluamme näyttää esimerkkiä ja toimia edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Näemme tässä mahdollisuuden, sillä vähäpäästöisten ratkaisujen kysyntä maailmalla on kovassa kasvussa.

Pidämme ilmastonmuutosta vakavana uhkana, joka edellyttää suomalaiselta yhteiskunnalta globaalia vastuullisuutta ja määrätietoista toimintaa. Olemme sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin vähennystä kuntiemme päästöissä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Näemme, että ilmastopäästöjen hillitseminen on kannattavaa myös alueellisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö mahdollistavat huomattavat kustannussäästöt. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen kotimaisilla uusiutuvilla energialähteillä on usein taloudellisesti kannattavaa, lisää energiaomavaraisuutta ja parantaa maamme vaihtotasetta.

Kannustamme muita kuntia vaikuttamaan päätöksenteollaan omien toimintojen aiheuttamiin ilmastopäästöihin ja alueella syntyviin muihin päästöihin. Kunnilla on ratkaiseva rooli energiantuotannon, rakentamisen, kaavoituksen, liikkumisen ja julkisten hankintojen suunnittelussa.

Teemme yhteistyötä elinkeinoelämän, asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa löytääksemme ratkaisuja, jotka päästöjen vähentämisen lisäksi edistävät kuntataloutta, yritysten toimintaedellytyksiä, työllisyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä. Olemme avoimia uudelle teknologialle ja uusille toimintatavoille kuntiemme hyvinvoinnin edistämiseksi.”

Allekirjoittaneet: Juri Nieminen, kunnanjohtaja, ASIKKALA, Jouko Mäkinen, kaupunginjohtaja, HANKO, Markku Kehus, kunnanjohtaja, II, Anne Heusala, kunnanjohtaja, KUHMOINEN, Rauli Lumio, kunnanjohtaja, MASKU, Seija Österberg, kunnanjohtaja, MYNÄMÄKI, Jukka Alkio, kaupunginjohtaja, LAITILA, Simo Juva, kaupunginjohtaja, LOHJA, Heikki Jaakkola, kunnanjohtaja, PADASJOKI, Hans Olander, kunnanjohtaja, PARIKKALA, Thomas Flemmich, vt. kaupunginjohtaja, RAASEPORI, Kari Koski, kaupunginjohtaja, RAUMA, Juha-Pekka Isotupa, kunnanjohtaja, SIUNTIO, Atso Vainio, kaupunginjohtaja, UUSIKAUPUNKI

jaa