Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin kunnasta Hyvän tuulen työpaikka

Iissä on käynnistetty henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke (2016-2017), jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön arkipäivän työn johtamista, sujuvuutta, tehokkuutta, kannustaa henkilöstöä oman työnsä kehittämiseen, ja sitä kautta nostaa työhyvinvoinnin tunnetta ja parantaa työn tuottavuutta ja laatua.

Mukana on kaikki tärkeät toimijat: kuntakonsernin yhtiöt, johto, henkilöstö, luottamuselimet sekä työterveyshuolto.Hankkeen ydin tulevat olemaan sisäiset sparraajat eli tukihenkilöt, joita koulutetaan henkilöstön keskuuteen.

Hyvän tuulen työpaikka -hankkeessa jalkautetaan kuntatyöhön 2015 keväällä kunnassa yhdessä laaditut kuntastrategian arvot ja toimintaperiaatteet:

1. Luovuus ja idearikkaus - Haemme ja rohkaisemme hyvien toimintatapojen löytämistä sekä tuemme luovuutta ja innostusta asioiden tekemiseen
2. Toisista huolehtiminen - Rakennamme yhdessä viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä varmistamme asukkaiden turvallisen elämän koko elinkaaren ajaksi
3. Uudistuminen ja osaaminen - Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen sekä tuemme kekseliäisyyttä ja innovatiivisia palveluratkaisuja

Lisätiedot:
projektipäällikkö, työllistämiskoordinaattori Helena Ylisirniö
helena.ylisirnio@micropolis.fi
Micropolis Oy

jaa