Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iissä juhlistetaan ensi vuonna merkittävää ajankohtaa, Ii – 640 vuotta!

Juhlavuotta varten Iin kunta on avannut logon suunnittelukilpailun, jossa haetaan logoa Iin kunnan 640-vuotisjuhlan kunniaksi. Kilpailuaika alkoi maanantaina 7.10. ja se päättyy 31.10.2013.

Osallistujiksi hyväksytään perusopetuksen 5–9-luokkalaiset Iissä ja Iin lukion opiskelijat. Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia.

Iillä on aihetta juhlaan
Kirjallisissa lähteissä Ii mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1374 kappelina. Hallinnolliseksi pitäjäksi Ii muodostettiin vuonna 1445.

Vahvan ja vanhan hallintopitäjän lisäksi Iillä on maineikas historia. Suur-Ii oli aikoinaan mahtipitäjä. Jokivarren pitäjän elämänmenoon kuuluvien metsästyksen ja kalastuksen ohella elämää leimasi orastava maatalous, kangerteleva teollistuminen ja hengenelämän puolella tiukka sitoutuminen kirkkoon, uskontoon ja uskomuksiin.

Oulu ja sen porvariston merkitys on niin ikään muovannut Iitä paikaksi, joka se nyt on. Nyky-Ii on moderni kunta Oulun kupeessa, mutta edelleenkin maaseudun ja luonnon helmassa.

Juhlavuotta aiotaan juhlistaa Iissä koko tulevan vuoden ajan kokoamalla tapahtumien ketju. Juhlavuotta valmistellaan Ii-640 -työryhmässä.

LISÄTIETOJA:
Hallintojohtaja Erkki Taskila, p. 050 3950 350

Logon suunnittelua koskevat säännöt tässä:

KILPAILUN TAVOITE
Suunnittelukilpailussa haetaan logoa Iin kunnan 640-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

OSALLISTUMISOIKEUS
Osallistujiksi hyväksytään perusopetuksen 5–9-luokkalaiset Iissä ja Iin lukion opiskelijat. Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia.

LOGOA KOSKEVIA VAATIMUKSIA (REUNAEHDOT)
Logossa pitää olla tunnistettavasti esillä sekä 640 että Ii. Logon tulee olla sopiva käytettäväksi kunnan kirjekuorissa värillisenä ja mustavalkoisena. Sen pitää soveltua myös tienvarsimainonnassa käytettäväksi tavanomaisen lehti- ja nettimainonnan lisäksi.
Kilpailuun osallistuvan logon voi tehdä joko paperille piirrettynä tai sitten tietokoneohjelmia apuna käyttäen. Kilpailun voittanut logo käsitellään tarvittaessa sellaiseen sähköiseen muotoon (vektorigrafiikka), että sen kokoa voidaan muuttaa (skaalata) ilman, että kuvasta tulee rakeinen kuten bittikarttakuvasta suurennettaessa. Tämän työn tekee graafikko Iin kunnan tilauksesta.

KILPAILUN AIKATAULU
Kilpailu avataan 7.10. ja se päättyy 31.10.2013. Kilpailun tulokset julkistetaan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 29.11.2013. Palkintoraati kiinnittää logolle asetettujen reunaehtojen lisäksi huomiota idean sisältöön, muotokieleen ja logon käytettävyyteen.

KILPAILUEHDOTUSTEN JÄTTÄMINEN
Kilpailuehdotukset tulee toimittaa luokkasi opettajalle tai sähköisesti leila.siltanen(a)iilaakso.fi viimeistään 31.10.2013. Ehdotuksiin oma nimi ja koulun nimi.

PALKINNOT JA JULKISTAMINEN
Kilpailussa palkitaan tuomariston mielestä paras - juhlavuoden logoksi soveltuva - ehdotus. Jaettava palkintosumma on 500 euroa. Palkintoraati päättää palkintosumman jaosta ja mahdollisista kunniamaininnoista.

PALKINTORAATI
Kilpailun voittajat valitsee palkintoraati, joka koostuu Ii 640-juhlavuoden toimikunnan jäsenistä.

KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA TEKIJÄNOIKEUS
Tekijänoikeus on ehdotuksen tekijällä. Ehdotuksen tekijä on vastuussa siitä, ettei hänen ehdotuksensa loukkaa tekijänoikeuksia eikä ole jäljennös jostain jo olemassa olevasta työstä. Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu.
Kilpailun voittanut logo ja sen kaikki julkaisuoikeudet siirtyvät Iin kunnan käyttöön. Vastineeksi tekijä saa 500 euron suuruisen palkintosumman.

jaa