Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Ii ei rajaa subjektiivista päivähoito-oikeutta, myös henkilöstön mitoitus pysyy ennallaan

Iin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt, ettei kunta toistaiseksi rajaa subjektiivista päivähoito-oikeutta uuden elokuussa voimaan astuvan varhaiskasvatuslain mukaiseen viikoittaiseen 20 tuntiin.

Opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttilan mukaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen huoltajien työmarkkina-aseman perusteella asettaa lapset keskenään hyvin epätasa-arvoiseen asemaan ja muutoksen myötä on todennäköistä, että eniten varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset jäävät kokonaan päivähoidon ulkopuolelle.

Iissä ei myöskään toistaiseksi heikennetä nykyistä henkilöstön hoitosuhdetta (7) uuden lasten päivähoidosta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiseksi (8). Hoitosuhteella tarkoitetaan, montaako yli 3-vuotiasta lasta yksi hoito-ja kasvatustehtävissä oleva henkilö voi hoitaa kokopäivähoidon päiväkodissa.

Anttilan mukaan kunnan päiväkotien tilat on rakennettu aiemmin voimassa olleiden mitoitusten ja suunnitteluohjeiden pohjalta eikä suhdeluvun nostoa voida toteuttaa lapsimäärää lisäämällä kuin vain yksittäisissä tiloissa. Henkilöstömäärän vähentäminen puolestaan johtaisi tyhjiin päivähoitopaikkoihin.

Laki subjektiivisen oikeuden rajaamisesta ja päivähoitoasetus aikuisten ja lasten välisestä suhdeluvusta astuvat voimaan 1.elokuuta 2016. Hoitoaikaperusteiset päivähoitomaksut tulevat vaiheittain 1.8.2016 alkaen sekä päiväkoteihin että perhepäivähoitoon.

jaa