Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Ii valittiin kestäväksi edelläkävijäkunnaksi

Ii, Kuopio, Lahti ja Vaasa täydentävät kestävien edelläkävijäkuntien (FISU, Finnish Sustainable Communities) verkostoa, jonka jäsenet tavoittelevat hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Uudet jäsenet hyväksyi 4. helmikuuta FISU-neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina Sitra, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Tekes, Kuntaliitto, Motiva, SYKE sekä verkostokuntien edustajat.

Resurssiviisaat kunnat pyrkivät vahvistamaan aluetaloutta ja työllisyyttä, luomaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantamaan asukkaiden hyvinvointia samalla kun ympäristön tila kohenee. Tavoitteena on hiilineutraalisuus ja jätteettömyys sekä muutenkin yhden maapallon kantokyvyn mukainen toiminta. FISU-verkoston tehtävänä on yhdessä kehittää toimintatapoja ja ratkaisuja, jotka rakentavat kestävää hyvinvointia ja kasvua paikallisiin vahvuuksiin perustuen.

Iin kunta on vuosien saatossa toteuttanut järjestelmällisesti toimenpiteitä, jotka ovat vähentäneet hiilidioksidipäästöjä, mutta ovat myös tuoneet säästöjä. Päättäjät ovat olleet ennakkoluulottomia ja aktiivisia: joka toinen viikko kokoontuu päättäjistä ja kunnanjohtajasta koostuva työryhmä pariksi tunniksi suunnittelemaan toimenpiteitä toteutusta varten. FISU-hyväksyntä osoittaa, että työryhmä on piirtänyt oikeita suuntia Resurssiviisas Ii tiekarttaan.

FISU-verkoston muodostavat mukana olevat kunnat ja palvelukeskus, jonka toiminnasta vastaavat Motiva ja Suomen ympäristökeskus, SYKE. FISU-jäsenyyttä haki kymmenen kuntaa. Verkostossa on ollut aiemmin mukana neljä kaupunkia Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku.

Lisätietoja:
www.fisunetwork.fi

jaa