Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Ii mukaan seudulliseen matkailuyhteistyöhön

Oulun matkailu Oy:n tehtävänä on Oulun seudun matkailun yhteismarkkinoinnin koordinointi ja toteutus.

Yhteismarkkinointi on nimensä mukaisesti alueen markkinointia, ei yksittäisten yritysten palveluiden myyntiä, vaikka toiminta luonnollisesti tukee matkailua palvelevien yritysten toimintaedellytyksiä.

Iilaakso Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen Oulun Matkailu Oy:n kanssa ja osallistuu sopimuksen mukaisesti matkailun yhteismarkkinointiin.

Iilaakso Oy hoitaa Iin kuntamarkkinointia yhtiön ja kunnan välisen ostopalvelusopimuksen raamissa. Matkailuosuutta viedään eteenpäin erillisellä matkailuhankkeella, jota Iilaakso Oy hallinnoi. Matkailuhanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Siinä päivitetään 2009 hyväksytty Iin matkailuohjelma vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, vahvistetaan yritysten ja sidosryhmien yhteistyötä matkailuohjelman toteutuksessa ja haetaan tiiviimpää yhteistyötä Oulun seudun kanssa. Iin matkailuohjelman ensisijaisena tavoitteena on alan yritysten ja työpaikkojen lisääminen.

Lisätietoja asiasta:
Kai Harju, 040 152 1511
sekä Oulun Matkailu Oy:n kotisivuilta...

jaa