Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin kunta mukaan Pohjanlahden Rantatie -matkailuhankkeeseen

Hankkeen tarkoituksena on luoda vanhasta postitiestä eri käyntikohteineen tien varren paikkakuntia palveleva matkailutie.

Iissä hankeeseen osallistutaan 2.500 eurolla. Pohjois-Pohjanmaalla nimenomaan Iin kunnassa on säilynyt erinomaisen paljon vanhaa tieuraa, merkittävimmät lähes täysin vanhaa Pohjanmaan rantatietä mukailevat tieosuudet ovat Räinänperäntie, Ojakyläntie ja Kantolantie. Pohjanlahden Rantatie -hanke on tarkoitus niveltää Iin Matkailuohjelman 2020 toteutukseen ja myös tiealueen kyläyhdistysten toimintaan.

Matkailutien teemoina ovat merellisyys, luonto ja kulttuuri, hyvinvointi ja omatoiminen liikkuminen, yhteisöllisyys ja uusmediat sekä tarina “matka pohjoiseen”. Meri ja merellisyys muodostavat matkailutien pääteeman. Ne ovat olennainen osa rannikon läheisyydessä ja ajoittain meren rannalla kulkeneen tien historiaa. Rantatie on helposti saavutettavissa valtateiltä, ja vanhan tien varrella olevat kulttuurimaisemat ovat yhteydessä niiden läheisiin luonnonmaisemiin.

Projektin merkittävä kustannuserä on tienvarren kohteiden viitoitus. Muita kustannuksia ja käytännön toimenpiteitä ovat mm. kuntien ja kaupunkien rekrytoinnit, viitoitussuunnitelma, matkailutien graafisen ilmeen suunnittelu, matkailutiemerkit maastoasennuksineen, matkailutien markkinointisuunnitelma, yrittäjien mukaan saaminen, nettiportaali käännöksineen sekä alustavat suunnitelmat matkailutien laajentamiseksi kansainväliseksi matkailureitiksi Suomen ja Ruotsin välille.

Pohjanlahden rannikkoseudun matkailun kehittäminen vanhan Rantatien ympärillä on ollut maakuntien toiveissa jo pitkään. Tavoitetta tukevat esimerkiksi maakunnissa 1990-luvulta lähtien toteutetut tiehistorialliset selvitykset, joissa on toivottu tien matkailullista hyödyntämistä muun muassa matkailureittejä suunniteltaessa. Nyt asia on edennyt siten, että Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma on käynnistänyt työn hankkeena. Kustannukset ovat 520.000 euroa, ja hankkeelle on saatu rahoitus EU-rahoitus ELY-keskukselta.

Rantatien reitti kulkee Vehmaalta Tornioon aivan Pohjanlahden rannikon tuntumassa. Tarkoituksena on hakea tielle Liikenneviraston myöntämä virallinen matkailutiestatus sekä toteuttaa kulttuuri- ja luontomatkailun yhdistämiseen perustuva matkailureittikonsepti. Tarkoituksena on tukea niin ikään Pohjanlahden maaseudun elinvoimaisuutta sekä vanhan rantatien varrella jo olemassa olevaa matkailutarjontaa, mutta luoda myös mahdollisuuksia uusille yrittäjille.

Iin osuutta projektissa hoitaa Iilaakso Oy:ssä projektipäällikkö Kai Harju.

jaa