Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Ii tavoittelee jätteettömyyttä

Iin kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina 20.6.2016 Resurssiviisas Ii -toimenpideohjelman, jossa tavoitellaan hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Ohjelma on jaettu viiteen kaistaan:

  1. Energiantuotanto ja kulutus
  2. Liikkuminen ja yhteiskuntarakenne
  3. Kulutus ja materiaalikierrot
  4. Ruoantuotanto ja – kulutus
  5. Vedenkäyttö ja luonnonvedet

Iissä haastetaan alueen yritykset ja kuntalaiset vähentämään lajittelematonta jätettä ja ottamaan vastuuta kierrätystoimenpiteistä avaamalla Iihin uusi jätteen lajitteluasema.

Lähiruoan osuutta kunnan ateriatuotannossa kasvatetaan merkittävästi mm. jalostamalla paikallisia kala- ja kasvistuotteita yhteistyössä tuottajien kanssa. Lisäksi ateriapalveluissa painotetaan niitä raaka-aineita, joiden energia- ja vedenkulutus on alhainen sekä pienennetään ruokahävikkiä.

Kuntalaisten ekologista liikkumista edistetään lisäämällä kevyen liikenteen väyliä sekä kehittämällä uudenlainen houkutteleva joukkoliikennemalli. Iissä avattiin keväällä kaikille avoin maksuton etätyöhubi, joka tarjoaa pendelöiville lyhyen työmatkan sekä vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä ja ruuhkia. Kunta suunnittelee myös kimppakyyti järjestelmän käyttöönottoa.

Kunnan uudisrakentamisessa painotetaan energiatehokkuutta ja omavaraisuutta, siten että rakennukset tuottavat itse energiansa hybridiratkaisuilla.

Hulevesien käsittelyyn kiinnitetään huomiota ja vesienpuhdistusta tehostetaan, jotta Iin jokien kemiallinen tila vastaa vuoden 1950 tilaa.

Iin kunta hyväksyttiin helmikuussa pohjoisimpana kuntana kestävien edelläkävijäkuntien (FISU, Finnish Sustainable Communities) verkoston jäseneksi, jossa kuntien lisäksi edustettuina ovat Sitra, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Tekes, Kuntaliitto, Motiva, SYKE.

Lisätiedot:
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, p. 040 567 6700 ja
Resurssiviisas Ii –puheenjohtaja, kunnanhallituksen 1. varapj Riikka Ruonala, p. 044 567 0689

jaa