Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iijoen alittavan vesijohdon ja paineviemärin uusiminen - tilanne 4.9.2013

Iijoen alittavat vesijohto ja paineviemäri rikkoutuivat jääpadon purkautumisen yhteydessä huhti-toukokuun vaihteessa 2013. Suunnittelun, urakkakilpailun ja tarvittavien maaperätutkimusten perusteella uusien putkien asennustekniikaksi on valittu suuntaporaus. Maaperätutkimusten ja aiempien kaivutöiden perusteella joen pohjassa on ”tiukka betonimainen moreeni” joka ulottuu kalliopintaan saakka.

Putkien korjaustyö on aloitettu elokuussa 2013. Porauskalusto on sijoitettu joen pohjoisrannalle josta suuntaporausvasara on suunnattu rikkoutuneen johtolinjan suuntaisesti etelärantaa kohti. Suunnitelmien mukaisesti joen ali on tarkoitus porata reiät, joihin sitten vedetään 160 mm:n vesijohto ja 250 mm:n paineviemäri. Vasarapora on paineilmakäyttöinen ja moreenin läpi paikoitellen tunkeutuva ilma saa joen pohjassa olevan hienoaineen irtoamaan veteen. Hienoaines aiheuttaa veden samentumista porauksen aikana ja samentumisen paikka vaihtuu poran siirtyessä. Poraustaukojen aikana paineilmaa ei syötetä laitteistoon eikä samentumista tapahdu.

Suuntaporaus vasaratekniikalla on erittäin harvinaista Suomessa ja se on valittu tekniikaksi tiukasta moreenista aiheutuvien haastavien porausolosuhteiden johdosta.

Porauksen yhteydessä joen eteläranta on osoittautunut kallioiseksi ja pora on toistaiseksi (4.9.2013) kallion sisällä joen etelärannalla. Mikäli vasaraporaa ei muutoin saada irrotettua kalliosta voidaan se joutua irrottamaan louhimalla. Tulevat toimenpiteet ja hankkeen etenemisen aikataulu selviävät lähiviikkojen aikana.

Talousveden toimittamisessa Pohjois-Iin alueelle ei toistaiseksi ole ollut ongelmia koska muut joen alitukset ovat pysyneet korvaamaan rikkoutuneen putken. Pohjois-Iin alueelta tulevat jätevedet on aiemmin pumpattu Vasikkasaaren jätevedenpumppaamon kautta Iijoen ali olemassa olevaan vanhaan verkkoon ja siitä edelleen puhdistamolle. Pumppaamo on putkirikon johdosta poistettu käytöstä ja jätevesi ajetaan säiliöautolla pumppaamon läheisestä kaivosta puhdistamolle. Suurin osa vanhoista veneilyä ja kalastusta haitanneista putkista on poistettu joesta elokuun lopulla.

Pekka Paaso
kunnallistekniikan päällikkö

jaa