Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iiläinen ilmastotyö ehdolla Euroopan parhaaksi

Iissä toteutettava Innovatiiviset vähähiiliset palvelut -projekti tavoittelee voittoa RegioStars 2017 –kilpailussa, jonka voittaja julkistetaan lokakuussa Brysselissä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla.

EU:n RegioStars-kilpailussa nostetaan esiin innovatiivisia aluekehittämisen hankkeita, joista saada inspiraatiota ja mallia myös muualla EU:ssa.

Kuntalaiset osallistuvat vähähiilisten palvelujen suunnitteluun

Iin kunnan tavoitteena on 80 prosentin hiilidioksidipäästövähennys vuoteen 2020 mennessä.Tämä on jopa 30 vuotta EU:n ilmastotavoitetta ripeämpi. Ilmastotyötä on tehty systemaattisesti kunnan toiminnoissa ja EU-osarahoitetun hankkeen myötä toimintaan on saatu mukaan myös alueen yrityksiä ja kuntalaisia.Projektissa poikkeuksellista on luovien alojen ja elinkeinoelämän yhteistyö.

"Tavoitteena on edistää toimintakulttuurin muutosta, sillä tulevaisuudessa kuntien vahvuus perustuu yhä enemmän kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten välisiin kumppanuuksiin", toteaa PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n toiminnanjohtaja Johannes Helama. Visiota vahvistaa kuntalaki, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksille kunnan toiminnassa. Luovien alojen osaamista ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen luodaan hankkeessa kaupungin kehittäjien ja käyttäjien välille ymmärrystä ja yhteistä suuntaa Iin vähähiilisyydestä.

"Uskomme, että parhaimmat ratkaisut syntyvät yhteisöstä ja arjen viisaus eli kokemuksellinen asiantuntijuus löytyy ihmisistä itsestään", toteaa projektipäällikkö Kristiina Nurmenniemi.

Palvelumuotoilu Palo on toteuttanut käytännön pilotteja, joista hyvänä esimerkkinä on Iin kuntakeskustan kehittäminen. Kuntalaiset pääsivät suunnittelemaan keskustaa ja kertomaan minkälaisia ongelmia tai mahdollisuuksia arkeen kätkeytyy ja miten niihin voisi vaikuttaa.

Hankkeen päätoteuttajana on Iin Micropolis Oy ja osatoteuttajana PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta, Iin kunta, Iin Micropolis Oy ja PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry. Kokonaisbudjetti on 297 526 €, toteutusaika 1.12.2015 - 30.11.2017.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Kristiina Nurmenniemi, kristiina.nurmenniemi@micropolis.fi
PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n toiminnanjohtaja Johannes Helama, johannes.helama@proto.fi

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards

jaa