Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin asioita tutuksi ministereille

Iin kunnan ja ministeritason tapaamiset jatkuivat myös lokakuussa, kun kunnanjohto tapasi liikenneministeri Merja Kyllösen ja valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuoren.

Tapaamiset olivat jatkoa aiemmin syyskuussa Iissä vierailevien työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen sekä valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen vierailuille. Näistä kahdesta viimeksi mainitusta vieraskäynnistä kerroimme Iin Hyvien tuulien edellisessä numerossa syyskuussa.

Lokakuussa Iin kunnanjohto tapasi liikenneministeri Merja Kyllösen Oulussa, pääaiheena iiläisillä oli Kuivaniemen keskustassa sijaitseva vaarallinen tasoristeys.

Rautatie jakaa Kuivaniemen Asemakylän niin, että koulu on radan länsipuolella ja liikuntatilat sekä pääosa asutuksesta radan itäpuolelle, joten koululaiset joutuvat päivittäin kulkemaan useita kertoja radan yli. Kuivajoentiellä on myös runsaasti raskasta liikennettä. Yhdessä nämä aiheuttavat tasoristeyksessä suuren turvallisuusriskin.

Iin kunta esitti liikenneministerille, että ministeri kiinnittää huomiota Iin kunnan hyvin tärkeänä pitämään asiaan ja järjestää parantamistyön toteutuksen mahdollisimman pian.

Epäkohdan korjaaminen
Jo vuonna 2001 laaditussa Kuivaniemen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa kyseinen maantien ja radan tasoristeys todettiin vaaralliseksi. Vuonna 2005 hankkeesta laadittiin yleissuunnitelma.

Sittemmin Iin kunta on tehnyt epäkohdan korjaamisesta tie- ja rautatieviranomaisille useita aloitteita ja neuvottelussa 18.4.2008 Ratahallinnon, Tiehallinnon sekä Iin kunnan edustajien kesken hanke todettiin kiireelliseksi, ja silloin sovittiin tiesuunnitelman laatimisen käynnistämisestä. Tuolloin tavoitteeksi hankkeen toteuttamiselle asetettiin vuosi 2011.

Nyt Iissä ollaan huolestuneita siitä, että korjaus, jonka piti olla valmis jo vuonna 2011, on edelleen tekemättä. Asiasta luovutettiin ministeri Kyllöselle seikkaperäinen muistio.

Valtiosihteerille veroasiaa
Nyt kun Iin Olhavassa pystytetään maailman korkeimpia tuulivoimaloita, niin asia on muutoinkin iiläisille ajankohtainen. Iin kunnanjohto on jo useaan kertaan esittänyt, että tuulivoimatuotannon verotusta tulisi tarkastella puistokohtaisesti generaattorikohtaisen tarkastelun sijasta.

Kunnan valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuorelle annetussa muistiossa todetaan, että tuulivoimatuotantoa tulisi verottaa voimalaitosveron perusteella, mikä toisi todella huomattavaa verotuloa kunnille. Iiläisten mielestä tämä edesauttaisi sitä, että tuulivoiman rakentamisen hyväksyttävyys olisi vesivoiman rakentamisen tasolla.

Muistiossa edelleen todetaan, että uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merituulipuistojen rakentamista.

Iin kunnan näkemys on, että Iin Suurhiekan merituulipuiston rakentaminen on Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden kannalta tärkeä hanke. Sen toteutuminen riippuu valtion tukipolitiikasta, eikä nykyinen syöttötariffi riitä merirakentamiseen. Iin Suurhiekan alue olisi hyvä kohde merirakentamisen aloitukselle ja oikea merikohde valtion demonstraatiotuelle, muistiossa todetaan.

jaa