Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin koulun opettaja sijoittui toiseksi Euroopan laajuisessa tiedeopetuksen ja koulutusteknologian kehittämisen kilpailussa

Iin kunnan Valtarin yläkoulun ja lukion biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja Henna Anunti kisasi seitsemän parhaan finalistin joukkossa innovatiivisella opetusideallaan Signs of Seasons -Winter Case Study. Kilpailutyössä oppilaat havainnoivat ja tutkivat mobiililaitteiden avulla vuodenajan vaihtumisen merkkejä luonnossa sekä hyödyntävät avointa kartta- ja paikkatietosovellusta tiedon jäsentämisessä ja jakamisessa.

Kilpailu on osa Euroopan komission tukemaa Inspiring Science Education (ISE) kehitysohjelmaa, joka tarjoaa luonnontieteiden opettajien käyttöön avoimen digitaalisen oppimisympäristön ja opetusmateriaaleja, joilla voidaan lisätä opetuksen kiinnostavuutta sekä kannustaa oppilaita tutkivaan ja kokeilevaan oppimiseen vuorovaikutuksessa muiden eurooppalaisten koulujen kanssa. Suomessa kehitysohjelmaa koordinoi Tiedekeskussäätiö Heureka ja Helsingin yliopisto.

Inspiring Science Education -kilpailu käytiin Ateenassa 22.-24.4 järjestettävässä konferenssitilaisuudessa.

Tietoa, taitoa ja intoa opettamisen tueksi

Suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, erityisesti rohkeudesta hyödyntää teknologiaa tutkivassa ja luovassa tiedeopetuksessa, ollaan maailmalla edelleen hyvin kiinnostuneista. Iissä on kehitysmyönteinen ja innovatiiviseen opetukseen ja tekemiseen kannustava työote, joka tähtää oppimisympäristön kehittämiseen kaikilla koulutusasteilla. Anunti kannustaa opettajakollegojaan rohkeasti hyödyntämään erilaisia digitaalisia oppimismateriaaleja ja -alustoja oman opetuksen tukena. Mobiililaitteet kuten tabletit eivät itsessään opeta, mutta mahdollistavat oppilaan monilukutaidon kehittymisen kun samanaikaisesti voidaan hyödyntää sisältöä monista eri lähteistä.

Valtarin koulu on tehnyt yhteistyötä mm. Oulun yliopiston koulutusteknologian yksikön kanssa sekä kaikki Iin varhaiskasvatus- ja opetusyksiköt ovat aktiivisesti mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa hiilineutraalikunnat verkostossa, jossa energiansäästötoimenpiteillä vähennetään arjen hiilidioksidipäästöjä. Jokaisessa yksikössä toimii energiatiimi, jonka tehtävänä on yhdessä oppilaiden kanssa ideoida, opastaa ja seurata energiasäästöjen edistymistä mm. lämpötila-, virrankulutus- sekä luxmittarien avulla.

Lisätiedot:
Opettaja Henna Anunti
p. 050 347 3363
henna.anunti@ii.fi

Lisätiedot ohjelmasta inspiringscience.eu

jaa