Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin työhyvinvointihanke esillä kansainvälisesti

Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu KunTekosta esitteli Iin työnhyvinvointihankkeesta tehtyä videota kesäkuun alussa Zagrebissa Kroatiassa.

Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) sekä työnantaja- ja työntekijäliittojen (EPSU) järjestämässä seminaarissa oli paikalla parikymmentä osallistujaa eri puolilta Eurooppaa. Esitys herätti paljon positiivista kiinnostusta mm. tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisesta kehittämisestä ja yhteistoiminnallisesta kehittämisestä

Kunteko-ohjelma toteutti videon yhteistyössä Iin kunnan kanssa.
Katso video: https://youtu.be/wuAtHSIAAAw

Työhyvinvoinnilla on kiistaton vaikutus henkilöstön sairastuvuusherkkyyteen, työn tuottavuuteen ja tehokkuuteen sekä niiden kautta aiheutuviin kustannusvaikutuksiin. Nämä kaikki näkyvät viime kädessä kunnan tuottamien palveluiden määrässä, laadussa ja saatavuudessa kuntalaisille.

Vuoden 2016 alussa Iin kunnassa aloitettiin koko henkilöstön yhteinen innostava ponnistus parantaa työhyvinvointia. Iin hallintojohtajan Annastiina Junnilan mukaan työhyvinvointihankkeessa kannustetaan henkilöstöä oman työnsä kehittämiseen, ja sitä kautta nostamaan työhyvinvoinnin tunnetta ja parantaa työn tuottavuutta ja laatua. Kehittämisen tueksi on otettu käyttöön erilaiset kannusteet ja kampanjat. Henkilöstön keskuuteen on mm. koulutettu neljäkymmentä sisäistä kehittäjää ja koko henkilökunnalle on tarjottu iltapäivän mittaisia pajoja, joissa on yhdessä pohdittu organisaation arvojen (luovuus ja idearikkaus, toisista huolehtiminen sekä uudistuminen ja osaaminen) yhteyttä työhyvinvointiin. Tulevana syksynä järjestetään palautepajat. Työhyvinvointihanketta toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

KunTeko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma, joka tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. KunTekon lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti niin, että siihen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö.


Lisätiedot:
Hallintojohtaja Annastiina Junnila
p. 040 6464 011, annastiina.junnila@ii.fi

jaa