Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin uusi elinkeino-ohjelma

Elinkeino-ohjelmalla linjataan ne elinkeinojen kehittämiseen liittyvät toiminnat, joihin Iin kunnassa lähivuosina panostetaan. Samalla määritellään ne organisaatiot, jotka vastaavat tämän ohjelman toteuttamisesta. Kaiken kaikkiaan elinkeino-ohjelmalla vaikutetaan Iin kunnassa osaamisen kasvuun sekä ihmisille että yrityksille kiinnostavan toimintaympäristön luomiseen.

Iin kunnanhallitus on kokouksessaan 14.5.2013 §135 päättänyt Iin elinkeino-ohjelman valmistelun käynnistämisestä. Iin kunnan edustajina elinkeino-ohjelmatyöryhmässä ovat olleet Johannes Tuomela, Timo Hand ja Markku Kehus. Iilaakso Oy:n edustajina työryhmässä ovat olleet Tauno Kova, Pentti Soini, Ari Alatossava ja Leila Siltanen. Yrittäjäjärjestöjen edustajina ovat olleet Väinö Klasila (Iin yrittäjät) ja Matti Kumpulainen (Kuivaniemen yrittäjät).

Työryhmä on kokoontunut 7 kertaa: 3.6., 20.6., 26.6., 25.9., 16.10., 23.10 ja 7.11. Sen lisäksi työryhmä on kuullut iiläisiä yrityksiä erityisesti työllisyys- ja energia-asioissa sekä ollut mukana suunnittelemassa ja järjestämässä ensimmäiset IiRekry tapahtuman, jotka pidettiin 19.9.2013 Iin Micropoliksessa.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle 12.11.2013 kokouksessaan Iin elinkeino-ohjelman hyväksymistä. Elinkeino-ohjelma hyväksyttiin Iin kunnavaltuuston kokouksessa 18.11.2013.

Elinkeino-ohjelma tässä liitteessä...pdf, 1126 kb

jaa