Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Millainen on Ii vuonna 2020?

Iin kunnanvaltuusto käynnisti Iin kuntastrategian laatimisen MA 10.3.2014 Valtarin koululla järjestetyssä Iin tulevaisuuden rakentamistyön aloitusistunnossa.

Ii 2020 kuntastrategiaa valmistellaan kunnanvaltuuston kokousten yhteydessä pidettävissä avoimissa työpajakokouksissa, jotka järjestetään kerran kuussa 8.4., 5.5. ja 2.6 klo 14 - 18. Paikalle on valtuutettujen lisäksi kutsuttuna kunnan johtoryhmän jäsenet, yrittäjäjärjestöjen edustajat, henkilöstöjärjestöjen edustajat, Oulunkaaren kuntayhtymä, Iin seurakunta, nuorisovaltuusto, kylien edustajia sekä eläkeläisjärjestöjen edustajat. Ulkopuolisina asiantuntijoina ja työpajakokousten vetäjinä toimivat konsultit Teijo Räsänen ja Matti Koskinen Innotiimi Oy:stä. Valtarin koululla järjestettäviin tilaisuuksiin ovat myös kuntalaiset tervetulleita!

Rakennetaan yhdessä menestyvä Ii

Kevään istuntojen aikana määritellään yhteisesti, millaisen Iin kunnan halutaan olevan vuonna 2020 ja mitkä ovat ne käytännön toimenpiteet, joilla asetettuja tavoitteita lähdetään toteuttamaan. Työpajojen luonne on keskusteleva, jolloin jokainen osallistuja voi vaikuttaa strategian sisältöön. Ensimmäisessä työpajassa tehtyjen ryhmätyötehtävien kautta esiin nousi neljä merkittävää kokonaisuutta, joihin osallistujien mielestä Iin kunnan on otettava kantaa strategiatyössään. Näitä olivat Iin vetovoimaisuus ja viihtyvyys, kuntatalous, peruspalvelutuotanto, työllisyys ja osaaminen.

Toukokuussa avataan kuntalaisille avoin keskustelufoorumi Otakantaa.fi – nettipalveluun, jonka kautta voi esittää näkemyksiä ja kommentoida Ii 2020 strategiaehdotuksia. Kuntalaisia tiedotetaan myös nettisivujen www.ii.fi/2020 sekä kuntalehden Hyvät Tuulet kautta.

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Markku Kehus
p. 050 388 1800, markku.kehus(a)ii.fi

jaa