Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Merkittävä kärkihankerahoitus Iijoelle

Hallitus elvyttää Iijoen vaelluskalakantoja.

Kärkihankkeessa rakennetaan kalatie Iin Raasakan voimalaitoksen yhteyteen, käynnistetään pienpoikasten istutusohjelma, siirretään lohia ja meritaimenia yli voimalaitoksen sekä käynnistetään kalanpoikasten alasvaellusrakenteen pilottihanke Haapakoskella. Lisäksi kunnostetaan elinympäristöjä Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 4,3 miljoonaa euroa, josta valtio kattaa 2 miljoonaa euroa kärkihankerahoituksella. Valtion lisäksi hanketta rahoittavat PVO-Vesivoima Oy, Pohjois-Pohjanmaan liitto, kalastusalueet, Metsähallitus sekä alueen kunnat eli Oulu, Ii, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Raasakan kalatie ja muut Iijoella toteutettavat vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteet mahdollistavat Iijoen vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymiskierron. Iijoella on viiden padon takana edelleen yli 600 hehtaaria lohikalojen tuotantoaluetta. Vaelluskalakantojen suojelun lisäksi toimenpiteiden tavoitteena on kasvattaa joen virkistys- ja matkailuarvoa.

Lisätietoja Maa- ja metsätalousministeriön sivulta: http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/merkittava-karkihankerahoitus-iijoelle-uusi-askel-vaelluskalakantojen-elvyttamisessa

jaa