Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tiedote käyttämättä jääneiden ilotulitteiden käyttämisestä lauantaina 5.1.2019 klo 19-20.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on tehnyt kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 92 §:n mukaisen päätöksen, jolla sallitaan ilotulitteiden yksityiskäyttö ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Lupa on voimassa 5.1.2019 klo 19:00 – 20:00 ja koskee Oulu-Koillismaan pelastustoimen aluetta lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos antoi uuden vuoden aattona aamupäivällä tiedotteen, jossa suositeltiin pidättäytymään vuodenvaihteen ilotulituksesta puuskaisen tuulen vuoksi. Suositus koski koko pelastustoimialuetta lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Tiedotetta päivitettiin iltapäivällä, kun turvallisuussääpalvelun sääennusteet ennustivat tuulen rauhoittuvan keskiyöksi siten, että turvallinen ilotulitus voisi olla mahdollista. Ilotulitukseen ryhtyvää kehotettiin noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Pelastuslaitos tiedotti lisäksi, että se valmistelee ilotulitukselle korvaavaa ajankohtaa, jolloin ilotulitus ei edellytä ilmoitusta pelastusviranomaiselle. Tällä haluttiin tehostaa em. suosituksen vaikutusta, keskittää käyttämättä jääneiden ilotulitteiden ampuminen yhteen ajankohtaan ja antaa ratkaisu käyttämättä jääneiden ilotulitteiden säilyttämisestä aiheutuvaan ongelmaan. Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan on parempi, että ilotulitteet ammutaan turvallisesti pois, kuin jättää niitä käyttämättä asuntoihin. On myös parempi, että ilotulitteet ammutaan pois keskitettynä ajankohtana, kuin että ilotulitteiden käyttö jatkuu pitkään erikseen tehtävien ilotulitusilmoitusten kautta.
Aattoillan ja vuodenvaihteen ilotulitus oli runsasta ainakin Oulussa. Osa ilotulittajista oletettavasti noudatti pelastuslaitoksen suositusta ja jätti ilotulitteet ampumatta. Koska ilotulitteita kuitenkin ammuttiin paljon, rajoitettiin tulevalle lauantaille annettu ilotulituslupa yhteen tuntiin (klo 5.1 klo 19-20).
Ilotulitteet aiheuttivat Oulu-Koillismaan pelastustoimelle kolme hälytystehtävää, joista kaksi Oulussa ja yksi Limingassa. Alustavien tietojen mukaan kaikissa oli kyse ilotulitteilla tahallisesti aiheutetusta vahingonteosta. Pelastuslaitoksen tuottamalle ensihoitopalvelulle vuodenvaihde oli kiireinen.

Alla vielä taustatietoa yksityisen ilotulituksen säädösohjauksesta
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005, jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki) 91 §:n mukaan ilotulitteiden käytöstä tulee ilmoittaa etukäteen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä 31.12 klo 18:00 – 1.1 klo 02:00 välisenä aikana suoritettavasta ilotulituksesta, ellei pelastusviranomainen ole erikseen muuta määrännyt (Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 25.6.2015/819).
Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 92 §:n mukaan pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Näissä määräyksissä pelastusviranomainen voi sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Samoin pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa.


Lisätiedot:
Riskienhallintapäällikkö
Tomi Honkakunnas 044 703 8608
044 703 8608
tomi.honkakunnas@ouka.fi

jaa