Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Kouluverkon kehittämistyöryhmä

Iin kunnassa on kouluverkkoa ja päivähoitoa tarkasteltu viimeksi vuonna 2009, jolloin kunnanvaltuusto hyväksyi 21.12.2009 ”Iin kunnan kouluverkon ja päivähoidon kehittämissuunnitelma vuoteen 2015” – raportin.

Kuluvan vuoden aikana on Jokikylän koulun öljyvahinkoon liittyneiden asioiden käsittelyn yhteydessä nostettu esiin tarkastella kunnan kouluverkkoa Jokikylän aluetta laajemmin ja tätä hetkeä pitemmällä ajanjaksolla.

Kunnanhallitus on päättänyt (26.8.2014/§181) perustaa kouluverkon kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella Jokikylän koulun lakkauttamisen valtuuston päätettäväksi lokakuun aikana. Lisäksi kehittämistyöryhmä laatii maaliskuuhun 2015 mennessä kouluverkko- ja päivähoitoselvityksen, jossa tarkastellaan

  • kouluverkon sekä päivähoidon rakennetta ja järjestämistapaa
  • johtamisjärjestelmää
  • lukion tulevaisuutta
  • koulu- ja päivähoitokiinteistöjen kunnosta tehtyjä kuntoarvioita
  • esiopetuksen toteuttamis- ja järjestämistapaa

Työryhmän jäsenet ovat Reijo Kehus, Susanna Illikainen, Ilkka Pakonen, Riikka Ruonala, Petteri Mäenpää, Erkki Kalliorinne ja Johannes Tuomela. Työryhmän puheenjohtajana toimii Reijo Kehus ja sihteerinä Vesa Anttila. Työryhmässä on lisäksi kaksi edustajaa Iin koulujen vanhempainyhdistyksestä.

Työryhmän asialistat ja muistiot ovat luettavissa kunnan nettisivuilla www.ii.fi/opetus_ja_varhaiskasvatus/tyoryhma/aineisto

jaa