Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Kuivaniemen Asemakylän kehittämissuunnitelman esittely

Tervetuloa kaikille avoimeen tilaisuuteen 24.4. klo 18.00, tilaisuus pidetään Kuivaniemen kirjastossa.

Arkkitehtiopiskelija Sanni Kemppainen on tehnyt opinnäytetyönään Kuivaniemen Asemakylään kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelma on luonteeltaan ideatasoinen ja sen tavoitteena on ollut löytää kokonaisnäkemys Asemakylän tulevaisuudelle alueen parhaita puolia ja identiteettiä kehittämällä.

Arkkitehdiksi valmistunut Sanni teki diplomityönsä Oulun yliopiston Tukisäätiön yhdyskuntasuunnittelun apurahan turvin yhteistyössä Iin kunnan, Iilaakso Oy:n ja paikallisten yrittäjien ja kyläläisten kanssa. Sanni otti vuorovaikutteisen suunnittelun osaksi suunnitteluprosessia ja toteutti muun muassa kyselyn Kuivanimen pitäjämarkkinoiden kävijöille viime kesänä.

Kyselyssä esiin tulleita ideoita on jalostettu työssä, joka koostuu analyysista ja suunnitelmaosasta. Analyysissa taustoitetaan pohjoispohjalaisten taajamien kehityshistoriaa, supistuvien alueiden suunnittelua sekä käydään läpi keskeiset lähtötiedot Asemakylän nykytilasta. Suunnitelma jakautuu yleissuunnitelmaan, aluedetaljeihin ja rakennustapaohjeisiin. Yleissuunnitelmassa Kuivaniemen Asemakylää tiivistetään supistuvan kehityssuunnan huomioon ottavalla rakentamisen määrällä. Asemakylän mahdollisuuksia lähimatkailussa ja verkostoitumisessa on myös kehitetty. Suunnitelma tähtää vaiheistetusti vuoteen 2035.

Sanni esittelee työnsä kuntalaisille Kuivaniemen kirjastossa 24.4. klo 18.00. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Asemakylän kehittämissuunnitelma on touko-kesäkuun ajan nähtävänä Kuivaniemen kirjaston tiloissa.

LISÄTIETOJA:
Arkkitehdit: Kaija Muraja 050 4083 811 (Iin kunta) sekä Sanni Kemppainen 040 8652 397

jaa