Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Vuoden 2015 tilinpäätös 89 000 euroa ylijäämäinen – työttömyys nostaa kustannuksia

Iin talous on kehittynyt myönteisesti vuoden 2007 kuntaliitoksesta lähtien.

Vuosi 2015 oli yhdeksäs perättäinen ylijäämäinen talousvuosi, edellisten vuosien kertynyt (kumulatiivinen) ylijäämä kohosi noin 5,5 milj. euroon. Vuoden 2015 tilinpäätöksen tulos on alkuperäistä negatiivista talousarviota (-778.000e) 1,3 milj. euroa positiivisempi. Kunnan verotulokertymä (ansiotulo-, yhteisö- ja kiinteistövero) kasvoi 4,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mikä osoittaa, että työllisten ansiokehitys oli hyvä.

Toimintakustannuksista henkilöstökulut toteutuivat noin 1 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Tilapäisen henkilöstön (määräaikaiset työsuhteet/sijaiset) palkkaamistarve oli arvioitua pienempi sekä kaikkia vuoden aikana avoimiksi tulleita virkoja/työsuhteita ei täytetty. Tulosta kuitenkin heikensi sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetoitua suuremmat toteutuneet menot.Iin talouden suurimmaksi haasteeksi on muodostunut pitkään jatkunut huono työllisyystilanne. Vuoden 2015 lopulla Iin työttömyysaste oli tasan 20 prosenttia. Kunta on omilla toimilla työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeimmin työllistettäviä. Työttömyyden korkea aste näkyy sekä suoraan että välillisesti kunnan toimintakustannusten nousuna.

Vuoden 2015 merkittävimmät investointikohteet olivat hammashoitolan tilat sekä hoiva- ja palveluyksikön uudisrakentaminen. Lisäksi koulujen opetus- ja pihatiloja peruskorjattiin, kevyen liikenteen väyliä päällystettiin sekä syksyllä käynnistettiin keskuskeittiön rakentaminen. Investointien rahoittamiseksi kunta on ottanut lisää lainaa. Kokonaislainamäärä on 27 milj. euroa, asukaskohtainen lainaosuus on 2 856 euroa (kasvu 10%).

Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä toukokuun kokouksessaan. Vuoden 2016 talousarvio ja -suunnitelma valmistuivat viime syksyllä uuden kuntastrategian arvot ja painopisteet tunnistaen sekä tulevat taloushaasteet tiedostaen. Esitys sisältää pitkävaikutteisia linjauksia, joiden taloudellinen ja toiminnallinen hyöty toteutuu vasta suunnitelmakaudella 2016-2017.

Lähde: Tilinpäätös 2015 ja talousarvio 2016.

Talousasiakirjoihin voi tutustua verkossa ii.fi/talous

jaa