Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Oulun kaupunkiseudun kuntien ja Iin kunnan kuntajakoselvityksen toteuttaminen

Kuntarakennelaki tuli voimaan 1.7.2013.

Voimaantulleen kuntarakennelain kriteerien pohjalta Oulun alueen selvitysalue muodostuu Oulun kaupunkiseudun kunnista Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä sekä Ii. Kuntarakennelain mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä.

Kuntien selvitysvelvollisuus alkaa heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (Sote-järjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Sote-järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014.

Kuntien tulee ilmoittaa ministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Valtioneuvosto arvioi tämän perusteella uudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa.

Oulun kaupunkiseudun kuntien ja Iin kunnan valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat ovat käyneet 21.8.2013 kuntarakenneselvitysneuvottelut ja päätyneet esittämään kuntien valtuustoille yhteiseksi selvitysalueeksi Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Tyrnävän ja Iin sekä Oulun aluetta. Kuntien valtuustot tulevat käsittelemään asian viimeistään lokakuun alkupuolella.

LISÄTIETOJA:

Ii
Kunnanvaltuuston pj. Ilkka Pakonen, ilkka.pakonen@ii.fi, puh. 050 4007 980
Kunnanhallituksen pj. Johannes Tuomela, johannes.tuomela@ii.fi, puh. 050 3526 641
Kunnanjohtaja Markku Kehus, markku.kehus@ii.fi, puh. 050 3881 800

jaa