Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin kunnan kuntalaisbarometrin 2017 tulokset

Maaliskuussa ensimmäistä kertaa toteutetussa kuntalaisbarometrissa asukkaita pyydettiin arvottamaan kunnan järjestämiä palveluita sekä antamaan mielipiteensä tulevaisuuden kehittämiskohteista.

Vertailtaessa muihin Oulun seudun kuntiin, vastaajien mielestä Iin kunta pärjää paremmin mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa ja pienten kyläkoulujen verkostolla. Myös jokisuistot ja meri ranta-alueineen sekä kunnan kehitysmyönteisyys ja edelläkävijyys energia- ja ympäristöasioissa olivat syitä miksi yli 70 % suosittelisi tutuilleen Iihin muuttamista.

Kuntapalveluista parhaimmat arvosanat saivat opetus- ja varhaiskasvatusta, keskiarvo kouluarvosanoin 8,5.

Heikkoutena nähtiin nykyinen lähiliikunta- ja harrastepalvelutarjonta. Barometrin kaikissa ikäryhmissä ja toimiasemissa vastaajat toivoivat erityisesti uima- ja sisäliikuntahallia sekä monipuolisia ostos- ja kauppapalveluita.

Tulokset on julkaistu verkossa osoitteessa ii.fi/barometri

Tuloksista tiedotetaan myös seuraavassa IiSanomat ilmaisjakelulehdessä 29.3. sekä kunnan omassa Hyvät Tuulet tiedotelehdessä 1.6.

Kuntalaisbarometri toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi.

jaa