Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Kuntalaistiedote Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Opetus- ja varhaiskasvatuspäällikön virassa 1.8.2011 aloittaneen Outi Niemen ilmoitettua 10.8. ettei hän jatka kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspäällikön tehtävässä, on hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja toimivaltaisena päättänyt tilanteessa seuraavaa:

  • Resurssijohtaja Erkki Taskila hoitaa opetus- ja varhaiskasvatuspäällikön tehtäviä ajalla 10. - 14.8.2011.
  • Opetus- ja varhaiskasvatuspäällikön viran hoito ajalla 15.8.2011 lähtien / aluerehtori Jari-Jukka Jokela siirtyy opetus- ja varhaiskasvatuspäällikön virkaan ajalle 15.8.2011 - 31.7.2012.

Edelleen resurssijohtaja hallintosäännön mukaan toimivaltaisena on päättänyt tilanteessa seuraavaa:

  • Opetusalue 3:n aluerehtorin viransijaiseksi ajalle 1.9.2011 - 31.7.2012 KM, luokanopettaja Juha Hassinen, luokanopettaja Janne Salmelan opetusalue 3:n aluerehtorin virkaan ajalle 15.8. - 31.8.2011
  • Luokanopettaja Jukka Kunnari, sijoituskouluna lukuvuonna 2010 - 2011 Ylirannan koulu, hoitaa Juha Hassisen sijaisena Ojakylän koulu luokanopettajatehtävät ajalla 1.9.2011 - 31.7.2012.
jaa