Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Kuntastrategian 2018-2025 valmistelu käynnistyy

Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa huomioidaan 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 4) omistaja-politiikka, 5) henkilöstöpolitiikka, 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Syksyllä järjestettävissä työpajakokouksissa mukana ovat valtuutettujen lisäksi edustajat Iin ja Kuivaniemen eläkeläisjärjestöistä, Iin ja Kuivaniemen yrittäjäjärjestöistä, kyläyhdistyksistä, Iin seurakunnasta, Iin nuorisovaltuustosta ja kunnan työntekijäjärjestöistä. Uusi kuntastrategia valmistuu keväällä 2018.

jaa