Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Kunnalla kymmenes perättäinen ylijäämäinen talousvuosi

Kertynyttä ylijäämää vuoden lopussa oli yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.

Viime vuoden 2016 tilikauden tulos oli 176 000 euroa ja ylijäämää kertyi 249 000 euroa. Ylijäämäiseen lopputulokseen vaikuttivat ensisijaisesti valtionosuuksien nousu ja oman toiminnan tehokkuus.

Erikoissairaanhoidon kulut nousivat 1,4 M euroa edellisestä vuodesta (+12 %) ja verotulokertymä pieneni - 1.3 % (31,2 M€). Kunnanjohtaja Ari Alatossavan mukaan tulosta voi pitää hyvänä, koska alkuperäinen talousarvioesitys oli 0,7 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Viime vuonna kunta investoi n. 6,5 miljoonaa euroa palveluiden parantamiseen

Tehtyjä investointeja (mm. terveysaseman korjaustyöt, uusi hoivaosasto) täydentää kesällä käyttöönotettu uusi keskuskeittiö sekä hoivaosaston toisen vaiheen valmistuminen. Alueen rakentaminen tulee valmiiksi, kun syksyllä aloitettu päivätoimintakeskus otetaan keväällä 2017 käyttöön. Kunnallistekniikan osalta merkittävin investointi oli Kauppilan alueen kunnallistekniikan uusiminen.

Kunta on panostanut viime vuosina vahvasti myös kouluihin. Haminan uuden koulurakennuksen rakentaminen aloitettiin syksyllä, millä korvataan Haminan koulun vanhin purettava osa. Ylirannan koulu jouduttiin sisäilmaongelmien vuoksi sulkemaan korjauksen ajaksi. Koulunkäynti korjatuissa tiloissa jatkuu syksyllä 2017. Varhaiskasvatuspuolelle ei uusinvestointeja viime vuonna tehty.

Investointitarve on kuitenkin pitemmässä tarkastelujaksossa liian korkealla tasolla. Investointien rahoittamiseksi kunnan on otettava lisää lainaa ja näin kunta velkaantuu. Kunnanjohtajan mukaan investoinnit ovat kuitenkin tuottavia investointeja, joista saadaan tulevaisuudessa paljon hyötyä.

Energiarakentaminen on kunnan alueella jatkunut vahvana jo vuosia. Uusia tuulivoimakaavoja on valmisteilla, mikä ennakoi rakentamisen jatkumista tulevina vuosina. Kaupan ala on kehittynyt myönteisesti ja palkannut lisää työvoimaa. Iin kunnassa on ”vajetta” kaupallisten palveluiden määrässä verrattuna vastaavan kokoisiin kuntiin ja odotamme, että uusia kaupallisia investointeja tullaan tekemään.

Lisätiedot:
kunnanjohtaja Ari Alatossava
p. 040 567 6700

jaa