Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Selvitys valokuitukaapelin rakentamisesta

Iin Olhavan, Yli-Olhavan ja Kuivaniemen alueella käynnistyy selvitystyön tekeminen valokuitukaapelin rakentamisesta. Selvitystyön piiriin alueella kuuluu noin 250 vakituista asuntoa, 29 yritystä ja kaksi julkisen sektorin toimijaa. Selvitystyö saattaa tulla koskettamaan myös Oijärveä.

Selontekoa varten Iilaakso Oy haki rahoitusta Jomma ry:ltä, päätöstä rahoituksen saannista ei ole vielä saatu, koska saatujen tietojen mukaan Jomma ry:n rahat kuluvalta vuodelta ovat sidottuina aiemmin päätettyihin hankkeisiin.

Iin osalta laajakaistainvestointia koskevan selvityksen kustannusarvio on 68 350 euroa. Iin kunnanhallitus teki rahoituspäätöksen 12.6. kokouksessaan ja päätti rahoittaa selvityshankkeen mikäli Jommasta ei saada myönteistä rahoituspäätöstä.

”Tavoite on, että selvitystyö on valmis tämän vuoden loppuun mennessä”, sanoo selvitystä tekemään palkattu Juhani Salmela Iilaakso Oy:stä.

Mitä selvitystyön jälkeen?
Juhani Salmela kertoo, että mikäli Olhavan, Yli-Olhavan ja Kuivaniemen asukkailla on halukkuutta saada käyttöönsä nopea laajakaistayhteys, hanke etenee vuoden 2013 alussa siten, että investoinnista tehdään kustannuslaskelmat, lisäksi tarkoituksena on perustaa verkko-osuuskunta, jonka paikalliset toimijat muodostaisivat.

”Seuraavassa vaiheessa on tarkoituksena suunnitella ja rakentaa toimiva laajakaistaverkko koko Iin kunnan alueelle”, Salmela kertoo jatkosuunnitelmista.

Laajakaistayhteys varmistaa toimivan yhteyden erilaisiin sähköisiin netin kautta tarjottaviin palveluihin, yhteys mahdollistaa etäopiskelun, avaa kanavan netissä tarjottaviin hyvinvointi- ja pankkipalveluihin. Nuorille ja miksei myös vanhemmille tutut Skype-puhelut ja erilaiset pelit ovat myös laajakaistapiuhan päässä.

Laajakaistainvestoinnin rahoitus jakautuisi siten, että julkisen rahoituksen osuus on maksimissaan 66 prosenttia. Kuntarahoitus vaihtelee, sillä valtioneuvoston asetuksilla kunnat on jaettu kolmeen eri maksuluokkaan. Kunnan maksuosuus hankkeen tukikelpoisista kustannuksista on 8 – 33 prosenttia riippuen kunnan taloudellisesta kantokyvystä, väestötiheydestä, laajakaistahankkeen laajuudesta ja teknisestä toteutustavasta sekä asukasta kohden lasketuista kustannuksista.

Iissä kuntarahaa tarvittaisiin kahdeksan prosenttia. Loput rahoituksesta pitäisi tulla yksityiseltä puolelta, mikä tässä tarkoittaa verkko-osuuskuntaa ja yrityksiä.

Hanke on osa valtakunnallista ja maakunnallista toimintaa
Laajakaista 2015 -hanke käynnistyi Suomen hallituksen periaatepäätöksellä joulukuussa 2008. Hankkeen tavoitteena on nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille verkkoja ei kaupallisesti todennäköisesti rakenneta. Tavoitteena on mahdollistaa huippunopean 100 megan laajakaistayhteyden saatavuus enintään kahden (2) kilometrin etäisyydellä yli 99 prosentissa vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista vuoden 2015 loppuun mennessä.

Kaikkein harvimmin asuttujen alueiden laajakaistayhteyksien toteuttamisen edistämiseksi valtioneuvosto on varannut yhteensä 66 miljoonaa euroa vuosina 2010 - 2015 maksettaviin valtiontukiin. Pohjois-Pohjanmaan hankeohjelmassa on meneillään yhteensä 35 hanketta 11 kunnassa. Pohjois-Pohjanmaan ohjelmassa kokonaiskustannusarvio on noin 28 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Iissä Juhani Salmela, p. 040 751 8202, juhani.salmela(at)iilaakso.fi
Pohjois-Pohjanmaan liitto / Timo Hänninen, p. 040 685 4027, timo.hanninen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

jaa