Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Vaikuta lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen

Vastaa kyselyyn 14.5.2018 mennessä.

Lapsiperheille on tarjolla erilaisia palveluja arjen tueksi, mutta vastaavatko palvelut lapsiperheiden kokemaa todellista tuen tarvetta?

LAPE, Toimiva arki -hanke selvittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen perheiden kokemustietoa perhepalveluista. Kysely antaa pohjoispohjalaisille perheille mahdollisuuden vaikuttaa oman alueensa lapsiperheiden palveluihin ja niiden kehittämiseen. Perheiden kokemuksia ja osallistumista hyödynnetään sekä kuntien että maakuntavalmistelun perhepalveluiden kehittämistyössä. Tavoitteena on saada kokonaiskäsitys Pohjois-Pohjanmaan alueen lapsiperheiden arjen tuen tarpeista ja siitä, kuinka hyvin olemassa olevat palvelut näihin tarpeisiin tällä hetkellä vastaavat ja millaisia kehittämistarpeita palveluissa vielä on.

Vastaukset käsitellään nimettöminä.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/58CFA5032A730A72

Lisätietoja kyselystä:
Projektipäällikkö Suvi Helanen
p. 040 685 4042
suvi.helanen@pohjois-pohjanmaa.fi

jaa