Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Iin lukio on mukana skotlantilaisen Perth High Schoolin koordinoimassa ”Atlantic Salmon Conservation Schools Network” – projektissa, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ympäristötietoisuutta sekä kehittää heidän valmiuksiaan osallistua ympäristönsuojelutyöhön.

Hankkeen muut koulupartnerit ovat Campus Kujalleq- GUX, Qaqortoq (Grönlanti), Lycée de Presles, Cusset (Ranska) sekä Gymnasium Marne Europaschule, Marne (Saksa).

Erasmus+-ohjelman rahoittama hanke mahdollistaa yhteensä 100 opiskelijan ja opettajan osallistumisen partnerikouluissa järjestettäville kansainvälisille tiedeleireille. Tiedeleirit järjestetään Skotlannissa marraskuussa, Iissä helmikuussa 2017, Ranskassa syksyllä 2017 ja Saksassa keväällä 2018.

Iissä toteutettavan leirin teemana on Itämeren luonnon suojelu ja Itämeren lohen tilanne. Lisäksi tarkastellaan Iijoen kehittämistä eri näkökulmista huomioiden kestävän kehityksen periaatteet.

Hankkeeseen osallistuvia partnerikouluja yhdistää vesistöjen bioindikaattorilajina toimiva uhanalainen Atlantin lohi tai Itämeren lohi, joiden luonnollisten kantojen elinvoimaisuus on vakavasti uhattuna. Syyt kalakantojen taantumiseen johtuvat muun muassa ilmastonmuutoksesta, liikakalastuksesta, vesien saastumisesta sekä elinympäristöjen tuhoutumisesta. Ympäristönsuojelutoimet kuten uhanalaisten lajien suojelu edellyttävät kansainväistä yhteistyötyötä.

Kolmivuotisen hankkeen (2016-2019) käytännön toteutus perustuu teknologiatuettuun yhteisölliseen oppimiseen, jolloin projektiin osallistuvat opiskelijat toteuttavat tieteellistä tutkimusta hyödyntämällä monipuolisesti digitaalisia resursseja tiedonhaussa, tuottamisessa, esittämisessä ja jakamisessa. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta tieteeseen ja tarjota mahdollisuus osallistua tutkivaan oppimiseen perustuvaan kansainväliseen ympäristönsuojeluprojektiin.

Lisätietoja:
Henna Anunti, koordinaattori (Iin lukio)
henna.anunti@ii.fi

atlanticsalmonconservationschoolsnetwork.org

jaa